terug

Nieuw waterinfiltrerend bandensysteem: Kerb-IT zorgt voor meer groen langs de weg

Dagelijks passeren 6.000 voertuigen de doorgaande weg tussen Standdaarbuiten en Oudenbosch. De slechte staat van de riolering en wegfundering en de wateroverlast bij hevige regenbuien was voor de gemeente Halderberge reden tot groot onderhoud aan deze drukbezochte weg richting de welbekende basiliek in Oudenbosch. Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV werd ingeschakeld om hier een toekomstbestendige oplossing voor te ontwerpen. De verouderde trottoirbanden werden vervangen door Kerb-IT, een waterinfiltrerend bandensysteem om verdroging tegen te gaan.

In 2012 kwam uit het rapport van riool- en weginspectie naar voren dat het rioolstelsel in zeer slechte staat verkeerde en aan vervanging toe was. Bovendien was er veel wateroverlast richting de kern van Oudenbosch. ‘Vanuit de discipline riolering kwam de vraag wat we daaraan konden doen, mede gezien de klimaatverandering en de wens om onze straten zo veel als mogelijk klimaatadaptief in te richten’, vertelt Leo Kaan, projectleider civiele techniek bij de gemeente Halderberge. ‘Daaruit ontstond de wens om het hemelwater van de daken af te koppelen en zo mogelijk te infiltreren in de bodem. Omdat ook de bestrating aan het einde van zijn levensduur was en we rekening wilden houden met alle netwerkbeheerders die daar ook hun werkzaamheden moesten uitvoeren, wilden we een ontwerp waarmee we de komende 50 tot 75 jaar niet meer de straat open hoefden te halen.’

Kerb-IT tegen verdroging

Anton Elenbaas van Ingenieursbureau Royal Haskoning vertelt: ‘Tijdens de ontwerpfase kwam de nieuw ontwikkelde Kerb-IT waterinfiltrerende trottoirband in beeld. Kerb-IT is een nieuw waterinfiltrerend bandensysteem en bedoeld om verdroging in stedelijk gebied tegen te gaan. Bij kleine buien kan 90% van de totale neerslag opgevangen en geïnfiltreerd worden. Het water dat op straat valt, komt dankzij de gaten aan de voorzijde van de band langzaam in het systeem, waar het poreuze beton een waterbuffer vormt. Bij droogte wordt het opgevangen water afgegeven aan groenperken of boomwortels die onder het trottoir liggen.’ Leo Kaan: ‘Toen het voorstel van de Kerb-IT banden ter sprake kwam, waren we gelijk enthousiast. We zijn een gemeente die groen en water hoog in het vaandel hebben staan, evenals innovatie en klimaatadaptie. We hebben dus ook de financiële middelen om klimaatadaptieve investeringen te doen. De Kerb-IT band sluit heel goed aan bij deze gedachte en is een mooie kantoplossing waarbij de functie – de bestrating bij elkaar houden – onverminderd blijft.

Monitoring door ConnectedGreen

Begin dit jaar is de monitoring van het project van start gegaan met software en sensoren van ConnectedGreen. ‘We hebben in de groenperken langs de doorgaande route op verschillende dieptes vochtsensorengeplaatst waarmee je realtime kunt meten of er voldoende water voor de beplanting beschikbaar is’, vertelt René Voogt van Connected Green. ‘Het effect van de poreuze stoeprand is met onze meetapparatuur heel goed te meten. En de gemeente heeft er gelijk profijt van. Als je opmerkt dat de grond nat genoeg is, hoef je niet bij te sproeien. Daar bespaart de gemeente direct veel tijd en water mee.’

Meer informatie


Bekijk ook deze items