terug

Nederlanders vinden groene, schone en veilige buitenruimte belangrijk

china groene stad bomen planten koolmonoxide
Bron: Pexels

Groen, veiligheid en een schone buurt zijn voor Nederlanders de belangrijkste factoren voor een prettige leefomgeving, blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Platform Openbare Ruimte. Aan duizend inwoners van zowel grote steden als landelijke gebieden werd gevraagd hoe tevreden ze zijn met hun leefomgeving en waar hun grootste irritaties liggen.

Tevredenheid over de openbare ruimte

Over het algemeen zijn Nederlanders tevreden over de openbare ruimte. Het gemiddelde cijfer is een 7,3. Inwoners van de provincie Zeeland zijn het meest tevreden: zij geven de openbare ruimte een 7,8. Met name de goede openbare verlichting, bereikbaarheid en het openbaar groen dragen bij aan deze waardering. Flevolanders lijken het minst tevreden; de 7,1 die zij gemiddeld geven, is het laagste cijfer. Volgens hen kan de groenvoorziening beter (momenteel een score van 6,6) en de omgeving schoner (6,3 is het gemiddelde cijfer wanneer gevraagd wordt hoe schoon de omgeving is). Op het gebied van bestrating, straatmeubilair en speelgelegenheid voor kinderen scoort Flevoland ook het laagst vergeleken met de rest van de provincies.

Hoewel het algemene gemiddelde cijfer een ruime voldoende is, heersen er ook irritaties. De top 3 van grootste ergernissen wordt gevormd door hardrijders, zwerfafval en hondenpoep. Daarnaast geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan dat ze geen verbetering hebben gezien in hun leefomgeving in de afgelopen drie jaar.

Prioriteiten van de jongere generatie

Wat opvalt aan het onderzoek, is dat vooral de jongere generatie belang hecht aan innovaties en noviteiten die in de toekomst onze levenskwaliteit kunnen verbeteren. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van gezonde leefomgeving vinden zij interessant. 81% van de Nederlanders onder de 30 heeft een gezondere omgeving als een van de grootste prioriteiten. Voor 60-plussers was dit met 57% een stuk minder.

De invloed van de openbare ruimte op mensen

Veel Nederlanders zijn zich volgens Jean Paul Boon (van Platform Openbare Ruimte) nog niet voldoende bewust van de invloed die de openbare ruimte op ons heeft. ‘Alles wat je ziet zodra je je huis uitstapt, heeft een doel en wordt met zorg geselecteerd: van de slimme verlichting in onze wijken tot de kleur van de afvalbak op de hoek,’ zegt hij. ‘Openbare ruimte is de huiskamer van Nederland. Met dit onderzoek en ons platform hopen we aan gemeenten duidelijk te maken waar de grootste behoeften van inwoners liggen.’
Geert Dijkstra van het vakblad straatbeeld en strategisch partner van Platform Openbare Ruimte vult aan: ‘Samen maken we de openbare ruimte. Overheden, bedrijfsleven en in toenemende mate ook bewoners denken na over de inrichting van een veilige, prettige, groene, gezonde, bespeelbare, klimaatvriendelijke en gezellige openbare ruimte. Met, als iedereen zijn werk goed doet, een tevreden gebruiker van die openbare ruimte als resultaat.’

Bron: Pretwerk 


Bekijk ook deze items