terug

Nederlandse bodem daalt meer dan verwacht

thermische bodemsanering
Bron Pixabay

Volgens onderzoekers van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) daalt de bodem in Nederland meer dan was verwacht. Met name in de veen- en kleigebieden van het westen is de bodemdaling te merken.

De onderzoekers concluderen uit de Bodemdalingskaart Nederland dat er tientallen huizen zijn die scheuren en verzakkingen laten zien door de droogte. Een van de oorzaken is gaswinning.

Er worden door de onderzoekers twee onderscheidingen gemaakt: diepe oorzaken en ondiepe bodemdaling. De diepe oorzaken waren al bekende oorzaken, zoals gaswinning. Onderzoekers: ‘Het blijkt dat die ondiepe bodemdaling op verschillende plekken in Nederland zelfs groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken.’

Klimaatverandering zou volgens de onderzoekers een belangrijke rol spelen bij de versnelde bodemdaling. ‘Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling optreedt. Dit is een onomkeerbaar proces: het veen oxideert, waardoor er bovendien ook meer CO2 vrijkomt in de atmosfeer.’

De leider van het onderzoek Professor Ramon Hansen vertelt dat als de bodemdaling in dit tempo doorgaat, het kan leiden tot grote schade aan historische binnensteden. In het rapport wordt door de onderzoekers vertelt hoe er beter kan worden ingespeeld op de tijden dat droogte heerst.


Bekijk ook deze items