Tag: bodem

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingenofficieel geopend

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is vorige week officieel geopend tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). TISOLS is een internationaal wetenschappelijk congres over bodemdaling. Nederland is na bijna 30 jaar weer gastland voor dit congres. Bodemdalingsexperts van over de hele wereld kwamen een week lang bij elkaar om te praten over de laatste inzichten en methodes op het gebied van bodemdaling. De laatste dag vond plaats in Gouda…

Lees meer

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingenofficieel geopend

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is vorige week officieel geopend tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). TISOLS is…

Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Het is van groot belang voor iedereen in ons land. Daarom wil…

Bestekeisen boomsubstraten kunnen vaak beter

Bij aanbestedingen voor groenprojecten slaan gemeenten met bestekteksten onbedoeld nogal eens de plank mis met hun kwaliteitseisen voor boomsubstraat. Substraatproducenten kunnen er…

Bodemdaling sluipt het openbaar beheer in

Grote delen van Nederland verzakken. In stedelijke gebieden leidt dat tot toenemende schade aan gebouwen en infrastructuur. De impact op de kosten…

De noodzaak van een vitale bodem

Goed functionerende bodems hebben, samen met de zich bovengronds ontwikkelde natuur, een langdurig proces…

Nederlandse bodem daalt meer dan verwacht

Volgens onderzoekers van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) daalt de bodem…

Droogte zorgt voor schade aan tuinen van kastelen en landgoederen

Vanwege de droogte hebben de tuinen en parken bij kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen…

Thermische bodemsanering

De techniek voor bodemsanering is in de afgelopen vijf jaar sterk veranderd. Belangrijkste verandering…

Markt voor bodemenergie meer en meer volwassen

Bodemenergie moet over vijf jaar in zestien procent van onze duurzame energiebehoefte voorzien. Een flinke uitdaging, maar haalbaar. De markt…