terug

Thermische bodemsanering

thermische bodemsanering
Bron Pixabay

De techniek voor bodemsanering is in de afgelopen vijf jaar sterk veranderd. Belangrijkste verandering is dat de saneringstijd sterk verkort kan worden. Een korte uiteenzetting over de innovatieve techniek van thermische bodemsanering.

Van onze collega’s bij Stadswerk Magazine

Bij thermische bodemsanering koken we de verontreiniging uit de bodem. Met elektrodes verwarmen we de vervuilde grond inclusief grondwater tot ruim 100˚C. Dan borrelt de verontreiniging vanzelf naar boven. De stoom met vervuilde gassen zuigen we hierbij volledig af. Dit koelen we vervolgens met een stoomcondensator. Het water en de gassen die overblijven, saneren we. De schone lucht gaat terug in de atmosfeer en het water voeren we af via het riool. Het resultaat is een schone bodem.

Techniek

Het opwarmen van de grond is een zeer nauwkeurig proces, omdat een optimale mix tussen energiegebruik en resultaat cruciaal is. Dit vraagt om een goede berekening van zaken zoals de plaatselijke geleiding in de bodem, het type zand en de hoeveelheid water. Op basis van deze berekening bepalen we de afstand tussen de elektroden. Bij grote dieptes gebruiken we hier damwandprofielen voor. Bij sanering van een grondlaag op een gespecificeerde diepte maken we gebruik van kokers in de grond. Hierin laten we koperelementen afzakken tot de gewenste saneringsdiepte. Door stroom door deze elektrodes te sturen, ontstaat inductiespanning die zorgt voor de opwarming van de grond tot aan het kookpunt.

Monitoring

Om het gewenste resultaat te behalen is constante monitoring van groot belang. Daarom zijn alle saneringslocaties uitgerust met telemetrie. Dit biedt de mogelijkheid om op afstand zaken als lucht- en waterdoorstroming, temperaturen, ph-waardes en uptime te meten en zo nodig bij te sturen. Hierdoor verlopen projecten efficiënt en ligt de focus continu op het resultaat. Bijkomend voordeel is dat er bij storingen direct een melding komt, zodat we snel kunnen reageren. We zoeken altijd naar de optimale saneringsvorm.
Uit onderzoek blijkt dat de klassieke saneringsmethodes met name geschikt zijn voor kleinere saneringen. Bij grote saneringen is thermisch saneren al snel een interessant alternatief. Zowel qua tijds- als budgetinvestering. Wij zoeken voor ieder traject naar het omslagpunt om een optimaal saneringsrendement te garanderen.


Bekijk ook deze items