terug

NEPROM: onduidelijkheid Omgevingswet blijft.

Afgelopen week maakte minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend dat de invoering van de Omgevingswet met een half jaar wordt uitgesteld. De invoering staat nu gepland voor 1 juli 2023. Zo is er meer tijd om de ICT te testen. Naast de provincies, had ook NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) voor uitstel gepleit. In een reactie laat de vereniging echter weten dat er nog veel onduidelijkheid rondom de invoering van de Omgevingswet blijft.

Het is inmiddels al de vijfde keer dat de invoering van de omgevingswet naar achteren wordt geschoven. Minister De Jonge kwam tot dit besluit na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). De VNG en UvW wilde vasthouden aan de beoogde datum van 1 januari, maar de provincies dachten er anders over. Volgens hen waren namelijk nog niet alle voor de provincie belangrijke instrumenten beproefd. Het IPO pleitte daarom voor uitstel. Hier gaf minister De Jonge gehoor aan.

Voor uitstel gepleit

Voor dit overleg, pleitte ook NEPROM voor uitstel. Volgens de vereniging waren namelijk niet alle partijen nog klaar voor de invoering van de wet, wat bij zou dragen aan een dalende woningproductie. NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter lichtte dit standpunt eind september verder toe “De Eerste Kamer heeft onder voorbehoud op 1 november een debat ingepland staan over de beoogde inwerkingtreding per 1 januari. De tussenliggende periode van minder dan twee maanden is gewoon te kort voor een zorgvuldige overgang. Daarvoor is minimaal een termijn van zes maanden nodig, vanaf het moment dat alle systemen daarvoor gereed zijn”, aldus uitzetter.

Onzekerheid niet weg

Hoewel er nu uitstel is gekomen, wordt hier volgens de NEPROM niet alle onzekerheid mee weggekomen. Minister De Jonge gaat een nieuw ontwerpbesluit naar beide kamers sturen, waarbij de kamers ook ruimte krijgen om de resultaten van het testen van de ICT te bespreken. Maar hoe het proces verder verloopt, is wat NEPROM betreft onvoldoende duidelijk, dat zou afhangen van eventuele vragen en opmerkingen van de Staten-Generaal.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Ook het eerde genoemde debat van 1 november komt volgens de NEPROM hiermee op losse schroeven te staan. Ze laat daarom weten te hopen dat het wetgevingsproces zo verloopt, dat ruim van tevoren een definitief besluit valt. Want zo niet, “dan verkeren overheden en marktpartijen wederom te lang in onzekerheid. Dat belemmert de voortgang van woningbouwplannen.” De NEPROM pleit er daarom voor de invoering van de Omgevingswet tot 1 januari 2025 uit te stellen.


Bekijk ook deze items