Tag: omgevingswet

Hoe toekomstbestendig is de Omgevingswet?

In 2011 verscheen de ministeriële uitgave ‘Waarom een nieuwe Omgevingswet?’ Daarin worden de omgevingsrechtelijke problemen geschetst en de behoefte aan een nieuw stelsel van wet- en regelgeving. Dit heeft geresulteerd in de Omgevingswet, die eind 2022/begin 2023 in werking zal treden. Hoe toekomstbestendig is die nieuwe wet, bijvoorbeeld gelet op klimaatadaptatie?  Allereerst de huidige situatie rond het omgevingsrecht. De onvoorspelbaarheid, de gebrekkige samenhang, slepende procedures en gedetailleerde eisen van het recht staan efficiënt beheer van de leefomgeving in de weg. Bovendien belemmeren…

Lees meer

Hoe toekomstbestendig is de Omgevingswet?

In 2011 verscheen de ministeriële uitgave ‘Waarom een nieuwe Omgevingswet?’ Daarin worden de omgevingsrechtelijke problemen geschetst en de behoefte aan een nieuw stelsel…

Modelverordening kabels en leidingen

Om gemeenten te helpen met de overgang naar de nieuwe Omgevingswet past de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de modelverordeningen aan. De modelverordening…

Het Omgevingsloket: De ‘informatiemotor’ van de Omgevingswet

Het Omgevingsloket is een cruciaal onderdeel van het werken met de Omgevingswet. Wat gebeurt er op dit moment om het te laten werken? Een interview…

De impact van de Omgevingswet op beheer

Het vakgebied van de beheerder staat voor de uitdaging om nog explicieter de meerwaarde van beheer te duiden bij opgaven die in…

Pilot omgevingsplan Hengelo belangrijke stap voor implementatie Omgevingswet

Een stuk omgevingsplan voor een deel van Hengelo maken, dat was de opzet van de pilot die de gemeente in…

Invoering Omgevingswet mogelijk opnieuw uitgesteld

Het lijkt erop dat de invoering van de Omgevingswet wederom wordt uitgesteld. De Omgevingswet zou ingaan op 1 januari 2022,…

Helft gemeenten loopt achter met Omgevingswet

Hoewel de invoering van de Omgevingswet al verscheidene keren is uitgesteld, kampen veel gemeenten nog steeds met een achterstand. Dit…

Wees voorbereid op de Omgevingswet met NL Gebiedslabel

NL Greenlabel staat sinds 2010 voor een meetbaar duurzame leefomgeving. Middels een beproefde en onafhankelijke methodiek is het mogelijk om…

Kosten invoering Omgevingswet hoger dan gedacht

Gemeenten moeten veel meer investeren dan verwacht om de invoering van de Omgevingswet soepel te laten verlopen. Dit blijkt uit…

Komende maandag duidelijkheid over Omgevingswet

Komende maandag 18 mei hakt de regering naar verwachting de knoop door over het…