terug

Helft gemeenten loopt achter met Omgevingswet

Hoewel de invoering van de Omgevingswet al verscheidene keren is uitgesteld, kampen veel gemeenten nog steeds met een achterstand. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en I&O Research. Hierbij gaf de helft van de gemeenten aan nog niet op schema te liggen voor de invoering op 1 januari 2022.

met Omgevingswet
Foto: Pixabay

Voor dit onderzoek spraken Binnenlands Bestuur en I&O Research in totaal met 567 gemeenteambtenaren. Hiervan verwachtte bijna 40% dat de invoering van de Omgevingswet straks wederom moet worden uitgesteld. Dit zou de vierde keer zijn dat deze wet naar achteren wordt geschoven.

Scepsis onder ambtenaren

Volgens de enquête zou er onder de ambtenaren daarnaast de nodige scepsis heersen over de Omgevingswet. Zo gaf de meerderheid van de respondenten aan niet te verwachten dat de we tot een snellere besluitvorming. Ook de vraag of de Omgevingswet tot een vereenvoudiging van de regelgeving zal leiden liet soortgelijke resultaten zien. Hier was namelijk 37% van de ambtenaren het mee oneens, versus 28% eens. Verder gaan veel ondervraagden ervan uit dat de Omgevingswet tot meer rechtszaken en meer discussies over normen zal leiden.

Ook positieve geluiden

Toch lieten de ondervraagde ambtenaren ook positievere geluiden horen. De helft van hen gaf namelijk aan de invoering van de Omgevingswet nog steeds een goede stap te vinden. ‘Slechts’ 18% van de ambtenaren was uitgesproken negatief over de wet. Bovendien vond 42% van hen de Omgevingswet nodig, versus 21% dir de noodzaak hiervoor niet inzag. Hierbij lieten de ambtenaren zich met name positief uit over de ‘integrale gedachte’ van de wet.


Op de hoogte blijven van interessante weetjes over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Invoeringskosten

Hoewel de reacties tegenover de Omgevingswet dus zeker niet unaniem negatief waren, leven er toch de nodige zorgen onder de respondenten. Een van de voornaamste punten hierbij waren de invoeringskosten. Volgens het onderzoek kunnen gemeenten de kosten voor invoering nog zelf dragen, maar zodra de wet is ingevoerd vreest 31% van de respondenten onvoldoende budget te hebben voor de nieuwe verplichtingen. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, zal de tijd ons leren.

Bron: Binnenlands Bestuur

 


Bekijk ook deze items