terug

Invoering Omgevingswet mogelijk opnieuw uitgesteld

Het lijkt erop dat de invoering van de Omgevingswet wederom wordt uitgesteld. De Omgevingswet zou ingaan op 1 januari 2022, maar veel gemeenten geven aan dan nog niet gereed te zijn. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken noemt nu al als alternatieve data: 1 april of 1 juli 2022. In mei moet erover besloten worden door de Eerste Kamer en de decentrale koepels.

Uit de monitor invoering Omgevingswet blijkt dat minder gemeenten er klaar voor denken te zijn dan een half jaar geleden. Zo geeft 20% van de gemeenten aan niet gereed te zijn voor januari 2022. Onder meer de financiën zouden een rol spelen. De kosten van de invoering blijken namelijk hoger uit te vallen dan werd verwacht.

Vertrouwensvraag

Ook het vertrouwen in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is matig. “De verwachting was dat het vertrouwen zou toenemen naarmate gemeenten verder zouden komen in het proces,” staat er in de monitor. “Dit lijkt niet het geval te zijn. De interpretatie van de vertrouwensvraag is mogelijk beïnvloed door externe factoren zoals de ontwikkelingen bij DSO-LV en softwareleveranciers.

Overleg

De monitor invoering omgevingswet werd door minister Ollongren naar de Kamer meegestuurd. Half mei staat er een bestuurlijk overleg gepland met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en minister Ollongren. Daaruit zal moeten blijken of de invoering van de Omgevingswet daadwerkelijk wordt uitgesteld.


Bekijk ook deze items