terug

Nieuw programma ACO focust op gehele afwateringsketen

Het concept Collect, Clean, Hold en Release werd tijdens Infratech 2013 gepresenteerd.
Het concept Collect, Clean, Hold en Release werd tijdens Infratech 2013 gepresenteerd.

Om een betere milieuomgeving te bewerkstelligen moet ook verantwoordelijkheid genomen worden voor de afwatering, van het opvangen en zuiveren van water tot het bergen en afvoeren. ACO, specialist op het gebied van afwateringstechniek, heeft daarom een concreet programma opgezet om de gehele afwateringsketen te bedienen.

“Wij geloven in een integrale benadering van afwatering,” aldus Paul Gruson, directeur bij ACO. “Het gaat verder dan alleen het opvangen van water, we willen het ook op verantwoorde wijze bergen en gedoseerd afvoeren.” Bedrijven en organisaties kunnen ACO daarom voortaan inschakelen voor het gehele afwateringsprogramma.

Het bedrijf heeft tijdens Infratech 2013 het concept Collect, Clean, Hold en Release gepresenteerd. Dat programma bestaat uit de volgende stappen:

COLLECT: opvangen van het water
Door bijvoorbeeld ACO afwateringsgoten en putten om het water snel en efficiënt op te vangen.

CLEAN: behandeling van het water
Zoals afscheiders voor olie, slib en zware metalen. Na zuivering wordt het water afgevoerd naar een rioolstelsel of oppervlaktewater of wordt het hergebruikt.

HOLD: bergen van het water
Water moet soms geborgen worden, bijvoorbeeld wegens een beperkte lozingsvergunning. Hiervoor kunnen buffergoten en bergingssystemen worden ingezet.

RELEASE: lozen / pompen
Bij deze laatste stap gaat het om de manier waarop het water wordt geloosd vanaf ACO’s systeemketen op de daaropvolgende systemen of processen in de waterketen.

Kijk voor meer informatie en voor een overzicht van de producten op de website van ACO.


Bekijk ook deze items