terug

Nieuwe facsheets minder bekende boomsoorten voor Nederlands bos

Bossen veerkrachtig maken tegen klimaatverandering en tegelijkertijd het verhogen van de bijgroei en houtkwaliteit, en daarmee de vastlegging en langdurige opslag van CO2, is een belangrijk onderdeel van klimaatslim bosbeheer. Verschillende veel voorkomende boomsoorten, zoals fijnspar, gewone es en lariks staan onder druk door klimaatverandering en ziekten. Nieuwe of minder gangbare boomsoorten kunnen helpen om de menging te vergroten en daarmee ook de veerkracht van de Nederlandse bossen te versterken. Daarom hebben Probos, Staatsbosbeheer, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en Bosgroep Midden Nederland gewerkt aan vijf factsheets over boomsoorten die als een potentieel interessante aanvulling voor het Nederlandse bos worden gezien.

De factsheets zijn uitgebracht in het kader van het project ‘Vergroten kennis en beschikbaarheid klimaatslimme boomsoorten en herkomsten’, dat vorig jaar van start ging als één van de Bos- en Klimaatpilots die worden gefinancierd door het ministerie van LNV en voortvloeien uit het Nederlandse Klimaatakkoord. De pilots zijn bedoeld om kennis op te doen met maatregelen die passen bij klimaatslim bos- en natuurbeheer.

Meer biodiversiteit

Het doel van het project is om de kennis en beschikbaarheid van potentieel interessante boomsoorten en herkomsten voor het Nederlandse bos te vergroten. De nu gepubliceerde factsheets over de soorten elsbes, gewone zilverspar, tamme kastanje, walnoot en ratelpopulier bevatten informatie over groeiplaatseigenschappen, schaduw- en droogtetolerantie, bijdrage aan de biodiversiteit, houtkwaliteit, bijdrage aan CO2-vastlegging, en gevoeligheid voor wildschade en ziekten en plagen. Ook is gekeken naar potentiële risico’s zoals invasiviteit en worden tips voor aanplant en beheer gegeven.

Potentieel geschikte buitenlandse herkomsten

Van potentieel interessante boomsoorten is vaak niet bekend welke herkomsten voor Nederland geschikt zijn. Binnen dit project is daarom informatie verzameld over potentieel geschikte buitenlandse herkomsten van de vijf beschreven soorten. De komende jaren zal ervaring worden opgedaan met deze herkomsten door experimentele aanplant en monitoring.


Op de hoogte blijven van interessante weetjes over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Het project wordt dit jaar vervolgd, waarbij weer voor vijf nieuwe boomsoorten factsheets worden opgesteld. Daarnaast wordt een beslisboom uitgewerkt die beheerders kan ondersteunen bij de boomsoortenkeuze voor hun bos.

Meer informatie

De factsheets zijn te vinden op de Gereedschapskist Klimaatslim Bos en Natuurbeheer.

Meer informatie over de klimaatenvelop-projecten is de vinden op de Klimaatenvelop-pagina van de VBNE.


Bekijk ook deze items