terug

Nieuwe Regio Deals bekendgemaakt

Het kabinet heeft voor de vierde keer een nieuwe reeks Regio Deals gekozen. Eind vorige week maakte minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken bekend dat er in totaal 284,2 miljoen euro verdeeld zal worden, onder veertien gebieden. Het doel van deze deals is om de leefbaarheid te verbeteren in gebieden ‘die een extra impuls goed kunnen gebruiken’.

Bij Regio Deals kunnen regionale besturen zelf voorstellen insturen om complexe opgaven aan te pakken. Vervolgens beoordeelt het Rijk deze plannen en kiest ze hier een aantal uit. Hierbij richt de overheid zich volgens minister Bruins Slot met name op gebieden waar de brede welvaart onder druk staat. ‘Iedereen in Nederland moet gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden hebben, ongeacht waar iemand woont’, zo schrijft ze in haar Kamerbrief over de Regio Deals. Daarnaast keek het Rijk bij de voorstellen ook naar de omvang en urgentie van de opgaven. Verder probeerde ze de Deals ook evenwichtig over Nederland te verspreiden.

Iedere regio zijn eigen prioriteiten

Dit resulteerde uiteindelijk in een selectie van veertien Regio Deals, verspreid over heel Nederland. Deze Deals hebben ieder hun eigen focus. In het North Sea Port District (Zeeuws-Vlaanderen) zet men bijvoorbeeld vooral in op de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. In Rotterdam-Zuid ligt de nadruk echter juist op het inlopen van sociale achterstanden op het gebied van onderwijs en de arbeidsmarkt. Op de Waddeneilanden wil men verder investeren in maatschappelijke voorzieningen, verduurzaming en de energietransitie. Zo pakt ieder gebied zijn eigen specifieke opgaven aan.

Verder uitwerken

Komende tijd zullen de geselecteerde voorstellen worden uitgewerkt tot volwaardige deals. Dit gebeurt in overleg met de overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Bij de Regio Deals zal het Rijk tot maximaal 50 procent van de investeringen op zich nemen.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Dit is de vierde keer dat de regering geld beschikbaar stelt voor Regio Deeals. Tussen 2018 en 2022 gaf het Rijk in totaal 950 miljoen euro uit aan drie rondes deals. Voor de toekomst staan er ook nog een vijfde en een zesde ronde gepland. In totaal is er voor de vierde, vijfde en zesde rondes 900 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bronnen: Stadszaken, Binnenlandse Bestuur


Bekijk ook deze items