terug

Nieuwe samenwerking tussen idverde NL en Stichting Steenbreek

Eerder deze maand maakten Stichting Steenbreek en idverde NL bekend dat ze een samenwerking zijn aangegaan. Als onderdeel van dit partnerschap, gaan beide partijen onder meer samen drie Groene Gezonde bedrijventerreinenestafettes organiseren. Directeur Roel van Dijk van Stichting Steenbreek: “idverde NL is een gevestigde naam in de groensector. Hun kennis en expertise helpt ons met concrete oplossingen met betrekking tot onder andere het vergroenen van bedrijventerreinen.

In de aankondiging van het partnerschap laten idverde NL en Stichting Steenbreek weten samen te willen werken aan een zichtbaar groenere impact met betrekking tot klimaat, gezondheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. “We willen een toonaangevende rol spelen in het vergroenen van bedrijventerreinen om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan dé werklandschappen van de toekomst,“ aldus Mascha Maas, Commercieel Manager idverde NL. “Hier past de samenwerking met Stichting Steenbreek perfect bij.”

Bedrijventerreinenestafettes

Met dit partnerschapwillen idverde en Stichting steenbreek een impuls geven aan het vergoenen van bedrijventreinen volgens het RICH-concept. Als onderdeel van deze ambitie, organiseren ze drie Grroen Gezonde bedrijventerreinenestafettes. De eerste van deze estafettes vindt op 8 april plaats en wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer Samen Klimaatbestendig SKBN. Centraal hierbij staat de opgave en het maatschappelijke belang van meer groen op bedrijventerreinen in Limburg, met Bedrijventerrein Roerstreek als specifiek voorbeeld.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Jannie Vos, vestigingsmanager bij idverde Advies: “In samenwerking met de gemeenten Roermond en Roerdalen, Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML) en bedrijven op het terrein voeren wij een haalbaarheidsstudie uit. Onderzocht wordt welke lokale opgaven opgelost kunnen worden door meer en toekomstgericht groen. Uit de studie komt een pakket aan mogelijke maatregelen voor de lokale bedrijven en de gemeenten. Hierbij wordt gekeken naar kosten, tijd en opbrengst voor klimaat, biodiversiteit, beleving en gezondheid.’’

Foto: Greenport Venlo, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items