terug

Rli: Overheid moet verduurzaming bedrijventerreinen ondersteunen

Het Rijk moet doelen stellen voor het verduurzamen van bedrijventerreinen, en ook bedrijven ondersteunen bij het bereiken van deze doelen. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’. Volgens het Rli is georganiseerde samenwerking tussen bedrijven cruciaal bij het verduurzamen van bedrijventerreinen. Daarom moet het Rijk volgens het advies dergelijke samenwerkingen stimuleren en uiteindelijk wettelijk verplichten.

Duurzaamheidsdoelen voor bedrijventerreinen

Bedrijven op bedrijventerreinen staan de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van verduurzamen. Deze lasten kunnen ze echter verlichten door de krachten te bundelen. Een aantal opgaven zijn namelijk gezamenlijk van aard, bijvoorbeeld de energie. Bedrijven kunnen zelf opgewekte elektriciteit aan elkaar leveren en overschotten gezamenlijk opslaan om later te gebruiken. Dat is voordelig voor bedrijven zelf, maar óók voor de samenleving, zo wordt de last op het energienet namelijk verlicht. De raad adviseert het Rijk daarom omvoor de gezamenlijke opgaven doelen te stellen. Dat kan door een toekomstbeeld voor bedrijventerreinen te schetsen, voorzien van meetbare tussendoelen en termijnen om deze te bereiken.

Samenwerking

Om deze collectieve doelstellingen te bereiken, is georganiseerde samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen onmisbaar. Volgens de Rli kentechter slechts 20% van de reguliere bedrijventerreinen zo’n organisatievorm. Daarom moet het Rijk volgens de raad dit soort organisatievorming stimuleren, bijvoorbeeld met fiscale middelen maar ook door collectieve projecten en organisatiekosten te subsidiëren. Op den duur moet volgens de raad samenwerking op bedrijventerreinen wettelijk worden verplicht.

Belang voor bedrijven

Bedrijven op bedrijventerreinen hebben belang bij een duidelijk toekomstbeeld en bij samenwerking om de bijbehorende duurzaamheidsdoelen te bereiken, aldus de raad. Dat geeft richting aan hun handelen en leidt tot efficiency en kostenbesparing. Ook is duurzaamheid van bedrijventerreinen aantrekkelijk voor banken en verzekeraars, hetgeen gunstige condities voor bedrijven bevordert.

Foto: Roger Veringmeier, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items