terug

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Platform i-Tree Nederland

Vorige week ondertekenden idverde Bomendienst, Pius Floris Boomverzorging, Cobra Groeninzicht en Terra Nostra een samenwerkingscontract voor het Platform i-Tree Nederland. Hiermee verlengen ze hun samenwerking als Platform. Deze ondertekening vond plaats bij de Postzegelboom in Den Haag, die zijn naam dankt aan het feit dat er vroeger postzegels werden geruild en verkocht. De vier partijen zien de Postzegelboom als symbool voor het vervolg op hun samenwerking van de inmiddels afgeronde pilots met i-Tree Eco in Nederland.  

i-Tree Eco geeft inzicht in de groene baten van bomen, die een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van een gezonde en klimaatbestendige wereld. Denk aan het verbeteren van luchtkwaliteit en een vertraagde afgifte van water naar de bodem bij hevige regenbuien. Ook de komende jaren gaan de vier partijen weer een mooie samenwerking aan om hun kennis van i-Tree Eco te bundelen op één centrale plek, de kwaliteit te waarborgen en hun kennis hierover te delen met de markt.  

Over i-Tree Eco 

Het softwareprogramma i-Tree Eco geeft inzicht in de ecosysteemdiensten die bomen leveren. Het berekent eerst de concrete waarde van bomen in euro’s, welke de basis vormen om met beleid, beheer en ontwerp te sturen op het benutten en behouden van de groene baten van bomen.  De waarde van bomen kan berekent worden per boom of op park-/wijkniveau. 

De groene baten van de Postzegelboom 

i-Tree Eco heeft met een pilot inzicht gegeven in de groene baten van de iconische Postzegelboom. De 141 jarige oude boom filtert per jaar 1,6 kg luchtvervuilende stoffen uit de lucht, vangt 5.700 liter water op, heeft een kroonoppervlak van 380 m2 wat zorgt voor 2 graden Celsius temperatuurdaling in de woonwijk en heeft een CO2-voorraad van bijna 4.000 kg. 


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Samenwerkingsovereenkomst Platform i-Tree Nederland 

Alle vier de partijen nemen actief deel aan het Platform i-Tree Nederland, om zo invulling te geven aan de drie doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst. Via het Platform delen ze hun kennis van i-Tree Eco met de markt, ze borgen en bevorderen het op de juiste wijze toepassen van i-Tree in Nederland en wisselen met elkaar kennis en ervaring uit over de ecosysteemdiensten in het algemeen en i-Tree in het bijzonder.


Bekijk ook deze items