terug

Nieuwe studie: juiste beleid leidt tot 25% minder parkeerplaatsen

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten kamt al jaren met een tekort aan parkeerplaatsen. Met een strenger parkeerbeleid en het stimuleren van alternatieven voor de auto, zouden er zelfs een kwart minder parkeerplaatsen nodig zijn in de gemeenten. Dit blijkt uit een MuConsult en Rho Adviseurs in opdracht van de provincie Noord-Holland.

minder parkeerplaatsen
Foto: Pixabay

Voor de studie ‘Parkeren en duurzame verstedelijking’ keken beide adviesbureaus naar het parkeerbeleid van verschillende Noord-Hollandse gemeenten. Hierbij besteedden ze speciale aandacht aan zes gemeenten: Alkmaar, Beverwijk, Enkhuizen, Hilversum, Hoorn en Purmerend. Voor dit onderzoek keken de adviesbureaus naar de parkeerdata van deze gemeenten en interviewden ze verantwoordelijke ambtenaren. Daarnaast organiseerden ze klankbordgroepen met experts en ambtenaren van de provincie.

Zo min mogelijk hinder

Dit leverde een aantal interessante resultaten op. In de onderzochte gemeenten bleek de parkeerdruk namelijk tussen de 62 en 87 procent bezetting te liggen. Om dit in het perspectief te plaatsen: vanaf ongeveer 80% beginnen mensen hinder te ondervinden. Hierdoor ontstaat er bijvoorbeeld zoekverkeer. De ene straat zit dan immers vol, terwijl er in de andere nog plek is. Hoewel dit geen grote ramp hoeft te zijn, willen gemeenten de hinder in de regel tot een minimum beperken. Volgens de studie is dit met het juiste beleid zeker haalbaar. Hierdoor zouden ze bovendien zelfs met 25% minder parkeerplaatsen toe kunnen. Dit heeft als extra voordeel dat er meer ruimte vrijkomt voor bijvoorbeeld nieuwbouw of openbaar groen.

Parkeeraanbod beperken

Maar wat houdt dit beleid dan precies in? In grote lijnen bestaat dit uit twee verschillende sporen. In de eerste plaats kunnen gemeenten een restrictief parkeerbeleid voeren. Hiervoor kunnen ze bijvoorbeeld de parkeertarieven verhogen, een tijdslimiet instellen of bewoners vergunningen verlenen. Parkeren wordt hierdoor minder aantrekkelijk, wat dus op termijn ook de parkeervraag doet dalen. Dergelijk beleid dient echter wel met de andere optie te worden gecombineerd. Eenzijdig parkeerplaatsen kan het probleem immers het probleem juist nog verder vergroten.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Alternatieven voor de auto

Volgens de studie kunnen gemeenten namelijk daarnaast de vraagkant beïnvloeden, zodat er minder auto’s op zoek hoeven naar parkeerplaatsen. Hiervoor kunnen gemeenten onder meer deelvoertuigen uitrollen en alternatieve vervoermiddelen stimuleren. In nieuwbouwwijken is dit makkelijker te realiseren, omdat deze vaak rondom OV-knooppunten worden aangelegd. Beide adviesbureaus keken wat voor effect het zou hebben als de zes onderzochte gemeenten bij hun nieuwbouwplannen alternatieven voor de auto zou bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelauto’s of deelfietsen. Hieruit bleek dat er dan maar liefst 8.100 minder parkeerplekken nodig zouden zijn. Er zou dan zelfs ruimte voor 600 extra woningen zijn.

Het onderzoek ‘Parkeren en duurzame verstedelijking’ is online gratis te lezen.


Bekijk ook deze items