terug

Noord-Holland onderzoekt mogelijkheden binnenstedelijke woningbouw

De provincie Noord-Holland start deze maand met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe investering in de binnenstedelijke woningbouw. De studie moet onder meer uitwijzen hoe de kosten van het binnenstedelijk bouwen zich verhouden tot die van de projecten op zogeheten uitleglocaties.

Vanuit de markt wordt vaak gedacht dat de kosten van het binnenstedelijk bouwen fors hoger liggen dan die van het bouwen op uitleglocaties buiten de stad. Hierdoor is het beeld ontstaan dat binnenstedelijke bouwprojecten veel minder rendabel zijn. Onlangs verscheen echter een onderzoek waarin staat dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Zo blijken de locatie van het project en de omstandigheden in de stad van grote invloed te zijn op de hoogte van de kosten.

Uit de publicatie van het rapport vorige maand over vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland bleek bovendien dat er in de provincie het meeste behoefte bestaat aan woningen in een centrum-dorpse en een centrum-stedelijke woonomgeving. De provincie Noord-Holland heeft daarom besloten een nieuw onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor de binnenstedelijke woningbouw in de provincie. Hieruit moet onder meer blijken of binnen de Noord-Hollandse steden wel ruimte is voor rendabele bouwprojecten. Verder moet de studie ook duidelijk maken welke rol de provincie kan spelen bij de bevordering van het bouwen binnen de stad.

Het onderzoek naar het binnenstedelijk bouwen gaat in november 2012 van start en zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2013 afgerond worden. De provincie hoopt vervolgens in maart 2013 de resultaten te kunnen publiceren.

Bron: Provincie Noord-Holland


Bekijk ook deze items