terug

Onafhankelijk kenniscentrum Ruyteninstituut opgericht

Onafhankelijk kenniscentrum Ruyteninstituut opgerichtOp de startbijeenkomst van Entente Florale op 12 februari in Dalfsen presenteerde Frits Ruyten aan de deelnemende gemeenten van de nationale groencompetitie en aan de andere aanwezigen het recent opgerichte Ruyteninstituut.

Ontwerp groene ruimte stimuleren

Op deze bijeenkomst werd Ruyten geïnterviewd over zijn instituut. Volgens Frits Ruyten heeft dit instituut tot doel de onvolkomenheden in de keten van ontwerp tot en met het gebruik van de groene ruimte op te heffen vanuit een onafhankelijke en wetenschappelijke invalshoek. “Conform de visie van het instituut gebeurt dit naar het model van de zogenoemde Integrale Beplantingsketen”.

Het Ruyteninstituut is van mening dat het ontwerpen van beplantingen een belangrijker schakel moet gaan worden in de keten van ontwerp, kweken, aanleg, beheer tot en met gebruik dan nu het geval is. Ruyten: “Wanneer deze schakel in de praktijk meer betekenis krijgt, leveren de waarden die de Integrale Beplantingsketen nu al heeft opgebracht enorme voordelen op voor de samenleving”.

Zoals:

  • de verbetering van de kwaliteit van de beplanting zonder zichtbaar menselijk ingrijpen;
  • de veiligheid neemt toe voor de gebruikers;
  • de milieuhygiëne en de biodiversiteit worden verhoogd;
  • de bijbehorende kosten van aanleg en onderhoud komen lager uit. Het gebied kan vrijwel direct na aanplant worden gebruikt, wat vooral interessant is voor het stedelijk gebied.

Doelgroep

Het Ruyteninstituut richt zich op bestuurders, boomkwekers, ontwerpers/groenvoorzieners van de openbare ruimte en ontwerpers van beplantingen die werkzaam zijn bij gemeenten, ontwerpbureaus, aannemersbedrijven, waterschappen en Rijkswaterstaat. Tot slot is het onderwijs in het voortgezette, hoger en universitair beroepsonderwijs ook een belangrijke groep waar het instituut zich op richt.

Publicatie Kennisplatform voor Integrale Beplantingsmethode

Na afloop van de startbijeenkomst ontvingen alle gasten de publicatie Kennisplatform voor Integrale Beplantingsmethode die ingaat op de missie, organisatie, toekomstvisie en het programma van het Ruyteninstituut.

Partner Entente Florale Nederland

Het Ruyteninstituut heeft zich als partner aangesloten bij het platform de Vitale Groene Stad van Entente Florale Nederland. Via dit partnerschap gaat het Ruyteninstituut haar activiteiten onder de aandacht brengen van de eerder genoemde, brede doelgroep.

Frits Ruyten: “De startbijeenkomst van Entente Florale, waar ik mijn instituut heb gepresenteerd, is daar het eerste voorbeeld van. Andere activiteiten die gepland staan, zijn kennisoverdracht via het magazine de Vitale Groene Stad, website www.vitalegroenestad.nl en te organiseren kennisbijeenkomsten.”

Meer informatie over het Ruyteninstituut

Ga naar de website van Ruyteninstituut of  bekijk de brochure Kennisplatform voor Integrale Beplantingsmethode.


Bekijk ook deze items