terug

Duurzaamheid betonnen bruggen aangetoond door onderzoek

Betonnen bruggen zijn het meest duurzaam.Beton is een duurzame materiaalkeuze voor bruggen. Dat blijkt uit een LCA-studie (levenscyclusanalyse) die is uitgevoerd door onderzoeksbureau BECO. In de studie zijn een verkeersbrug en fietsbrug, uitgevoerd in vier verschillende materialen, met elkaar vergeleken. De resultaten spreken de uitkomsten van eerder onderzoek uit 2009 tegen waarbij composiet juist als winnaar uit de bus kwam.

Hout was destijds niet meegenomen. Het huidige onderzoek is tot stand gekomen door samenwerking tussen vertegenwoordigers vanuit de staal-, hout-, beton en composietindustrie en is gefinancierd door Agentschap NL. De LCA is uitgevoerd en gecontroleerd door een onafhankelijke LCA deskundige.

In de nieuwe studie worden twee typen bruggen onder de loep genomen: een fietsbrug en een verkeersbrug. Daaruit blijkt dat het materiaal hout qua duurzaamheid het beste scoort voor de fietsbrug. Beton en staal scoren vergelijkbaar voor beide bruggen. De milieu-impact uitgedrukt in MKI (Milieu Kosten Indicator) laat zien dat beide materialen gemiddeld twee keer beter dan composiet scoren.


Bekijk ook deze items