terug

Project voor CO2-opslag in Noordzee mag toch doorgaan

De Raad van State heeft deze woensdag laten weten dat het Porthos-project alsnog door mag gaan. Bijna 10 maanden lang was het onzeker of dit megaproject, waarbij CO2 vanuit de Rotterdamse haven via pijpleidingen onder de Noordzee wordt opgeslagen, wel door kon gaan. Deze uitspraak maakt daar nu een einde aan. Volgens de hoogste bestuursrechter is er weliswaar sprake van belastende stikstofuitstoot, maar deze zou tijdelijk zijn en geen grote gevolgen hebben voor de omliggende natuurgebieden.

Het Porthos-project is een staatsproject, dat wordt aangevoerd door de ministers van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken. Hierbij maakt men gebruik van Carbon Capture and Storage (CSS), een techniek waarbij CO2 in de industrie wordt afgevangen en ondergronds wordt opgeslagen. In het geval van Porthos is de koolstofdioxide afkomstig uit de haven van Rotterdam. Deze CO2 wil men opslaan in drie lege gasvelden in de Noordzee (ongeveer ter hoogte van Scheveningen) die momenteel in beheer zijn van TAQA, een staatsbedrijf uit Abu Dhabi. Op deze manier hoopt de regering de CO2-uitstoot van de industrie in de Rotterdamse haven te verminderen, die goed is voor ongeveer 16% van de totale Nederlandse uitstoot.

Vrijstelling eerder van de baan

Oorspronkelijk maakten de ministers gebruik van een zogenaamde ‘bouwvrijstelling;’ voor het Porthos-project. Hierbij maakte de regering maakte destijds een tweedeling tussen de bouw en het gebruik van een project, om ondanks de stikstofproblemen toch te kunnen bouwen. De actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) maakte hier echter bezwaar tegen, waarna de Raad van State in november vorig jaar oordeelde dat deze vrijstelling inderdaad niet mocht. Deze uitspraak had grote gevolgen. Dit betekende namelijk dat elk bouwproject met een mogelijke impact op de natuur voortaan een individuele ecologische beoordeling nodig zou hebben.

Stikstofuitsoot tijdelijk en beperkt

Zo ook Porthos. MOB had bezwaar tegen dit project aangetekend, met als argument dat er bij de aanleg van de pijpleiding te veel stikstof vrij zou komen voor de acht omliggende Natura 2000-gebieden. De Raad van State oordeelt nu echter dat de gevolgen voor de natuurgebieden beperkt zijn: weliswaar komt er belastende stikstof vrij, maar deze uitstoot is tijdelijk en beperkt. Volgens de bestuursrechter zijn de gevolgen voor de natuurgebieden daardoor op de lange termijn verwaarloosbaar. Hiermee wordt er dus voldaan aan de eisen van het natuurbeschermingsrecht.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Door deze uitspraak kan het Porthos-project nu daadwerkelijk van start gaan. Demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat uit zich tegenover de NOS dan ook verheugd over de uitspraak: “Een mooie dag voor de Rotterdamse en Nederlandse industrie. We hebben alle routes nodig om de industrie in hoog tempo te kunnen verduurzamen.” Overigens staat de MOB ook niet helemaal met lege handen. De bouwvrijstelling is immers nog steeds van tafel als gevolg van de beslissing van de Raad van State in november 2022. De afdeling bestuursrechtspraak benadrukt in de uitspraak dan ook dat voor elk plan of project een ecologische analyse van de gevolgen gemaakt moet worden. Ook bij een tijdelijke en beperkte toename, zoals in dit geval.

Bronnen: NOS, Binnenlands Bestuur, Omgevingsweb


Bekijk ook deze items