terug

RvS ‘overrulet’ stikstofuitspraak rechtbank Noord-Holland

De gemeente Bergen krijgt alsnog groen licht voor woningbouwplan voor Delversduin, waarbij 162 woningen in Egmond aan den Hoef worden gebouwd. Eerder dit jaar bepaalde de rechtbank in Haarlem nog dat de provincie Noord-Holland hier ten onrechte een natuurvergunning voor had afgegeven, waardoor er een streep door het plan werd gezet. De Raad van State oordeelt nu echter anders over, wat betekent dat de bouw nu definitief door kan gaan.

Hoewel het woningbouwplan voor Delversduin relatief bescheiden van omvang is, haalde het in april toch het landelijk nieuws. De provincie Noord-Holland had de natuurvergunning voor het project namelijk afgegeven op basis van de veronderstelling dat de snelheidsverlaging op de wegen voldoende stikstofruimte zou scheppen. Daarop stapte omwonenden naar de rechter. Deze stelde hen in het gelijk: de besparingen door snelheidsverlagingen zouden niet garanderen dat de woningbouw het nabijgelegen duinreservaat niet zouden beschadigen.

Grote gevolgen

De uitspraak had grote gevolgen voor de rest van Nederland. Veel andere provincies waren er in hun bouwplannen namelijk van uitgegaan dat het beperken van stikstofuitstoot door snelheidsverlagingen meer ruimte voor woningbouw zou scheppen. Hier was ook het plan van het kabinet om de woningcrisis aan te pakken voor een belangrijk deel op gebaseerd. Al deze plannen voor nieuwe bouwprojecten leken door deze uitspraak nu ineens in duigen te vallen.

Saldering

Tegelijk met de gang naar de rechtbank in Haarlem, hadden de bezwaarmakers ook een procedure bij de Raad van State lopen. Hier voerde de gemeente Bergen het bestemmingsplan op, waarbij ze onder meer koos voor interne saldering om de stikstofuitstoot te compenseren. Dit komt er kort gezegd op neer dat de grond waar de woningen gebouwd worden als grasland, die werden gemaaid en bemest. Als dit stopt, ontstaat er extra stikstofruimte voor de woningbouw. Volgens de Raad is hiermee de natuurbescherming voldoende gewaarborgd.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Door de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan voor Delversduin onherroepelijk geworden. Er liep nog een hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in Haarlem, maar dat is nu dus overbodig geworden. Hierdoor kan projectontwikkelaar BPD nu aan de slag gaan met bouwen in Egmond aan den Hoef. Het doel is om de nieuwe wijk uiterlijk in 2026 af te ronden.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Stadszaken


Bekijk ook deze items