terug

Provincie Gelderland wil 90.000 woningen erbij in 2030

Provincie Gelderland wil tot 2030 minimaal 90.000 woningen bijbouwen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat is 10% van de landelijke woningbouwopgave in de Nationale Woon- en Bouwagenda.

De woningnood is hoog. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Tot 2030 moeten er ruim 90.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we starters en doorstromers in Gelderland weer een kans op een betaalbare woning,”aldus Peter Kerris, Gelders gedeputeerde wonen.

Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis het hoofd te bieden heeft Minister de Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. De Minister heeft de provincies gevraagd een indicatie te geven van het aantal woningen dat er t/m 2030 kunnen worden gebouwd. Provincie Gelderland verwacht dat er minimaal 90.000 huizen kunnen worden bijgebouwd, waarvan 45.000-60.000 betaalbare koop- en huurwoningen. 


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Meer regie op de woningbouw

De komende weken gaat de provincie in overleg met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen over de bouwambities en wordt er gekeken of een hoger aantal woningen haalbaar is. In oktober worden de streefaantallen vastgelegd in prestatieafspraken tussen het rijk, de provincies en gemeenten. Minister de Jonge wil de provincies een steviger rol geven in de regie op de woningmarkt. 

Meer investeren, meer stikstofruimte

Aan de bouw van 90.000 woningen in Gelderland zijn voorwaarden verbonden. Woningbouw is duur. De provincie verwacht dat het Rijk meer geld vrijmaakt voor de onrendabele toppen, investeert in de bereikbaarheid van woningen en zorgt voor meer ambtelijke capaciteit voor woningbouw bij gemeenten. Voor de bouw van de 90.000 woningen in Gelderland is meer stikstofruimte nodig van het Rijk. De helft van de stikstofgevoelige natuur in Nederland ligt in Gelderland.


Bekijk ook deze items