terug

Ruim 9 miljoen verkeersovertredingen in 2017

stoplicht schade openbare ruimte9.223.477 verkeersovertredingen zijn er in 2017 geconstateerd. Het ging onder andere om te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen. Dat is iets minder vergeleken met 2016, waarin 9.437.717 verkeersboetes uitgedeeld werden.

Het aantal verkeersboetes nam licht af, maar het aantal staande houdingen is iets toegenomen. Dit komt, omdat de politie meer boetes voor handheld bellen uitschreef. De meeste boetes worden opgelegd wegens te hard rijden. Ook is er een daling te zien in het aantal verkeersovertredingen met behulp van een flitspaal.

Buitenlandse verkeersovertredingen

In 2017 zijn er in totaal 1.024.512 verkeersboetes naar het buitenland verstuurd. Dat is iets meer vergeleken met 2016 waar het ging om 975.343 boetes. De toename komt onder andere doordat er meer landen bij de geautomatiseerde uitwisseling van kentekengegevens op basis van de Europese richtlijn Cross Border Enforcement (CBE) aangesloten zijn. Het gaat om de landen: Hongarije, Litouwen, Malta, Slowakije, Kroatië en Spanje, Estland, Finland, Italië, Letland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Tsjechië en Zweden.

De inningspercentages bij personen die in het buitenland wonen liggen lager dan het totaal gemiddelde inningspercentage. Dat ligt rond de 95%. Het CJIB berekent het percentage voor verkeersovertredingen een jaar nadat de boetes verstuurd zijn. Op die manier kan er rekening gehouden worden met correcties en beslissingen op beroep. De inningspercentages van verkeersovertreders die sinds kort bij de aangesloten landen horen, kunnen nog niet berekend worden.

Bron: Infrasite


Bekijk ook deze items