terug

Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2019 van start

Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2019 van start. Bron: PR

De zevende editie van de Schoonste Winkelgebied Verkiezing, een initiatief van Stichting Nederland Schoon, is vandaag van start gegaan. NederlandSchoon trekt de komende maanden door het land voor een uitgebreid onderzoek, waarbij het winkelend publiek wordt gevraagd hoe schoon zij hun winkelgebied vinden. Daarnaast meten observatieteams de schoonheidsgraad van elk gebied. Alle uitkomsten zijn terug te vinden via het Scorebord Schone Winkelgebieden. Op donderdag 31 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Voor meer informatie zie: nederlandschoon.nl.

Scorebord Schone Winkelgebieden

Om het belang van schoon zichtbaar te maken introduceert NederlandSchoon elk jaarhandvatten voor deelnemers. Nieuw dit jaar is een interactief Scorebord Schone Winkelgebieden waar de Schoonresultaten worden gedeeld van afgelopen jaar. Deelnemende gemeenten en winkelgebieden kunnen in één oogopslag zien hoe hun winkelgebied scoort ten opzichte van andere winkelgebieden en gemeenten, welke thema’s het goed doen en welke thema’s extra aandacht verdienen.
Helene van Zutphendirecteur NederlandSchoon voegt hieraan toe: “Het belang van een schoon straatbeeld staat bij gemeenten, ondernemers en beheerders steeds hoger op de agenda. Het is mooi om te zien dat al deze betrokkenen steeds vaker samen aan de slag gaan om een winkelgebied schoon te houden. Door mee te doen aan de Schoonste Winkelgebied Verkiezing krijgt een gemeente op een innovatieve manier inzicht door een interactief online dashboard. Zo worden resultaten makkelijk vergeleken om zodoende leerpunten uit te halen.”
 
Voor meer informatie over het Scorebord Schone Winkelgebieden zie: nederlandschoon.nl/dashboard

Schoon houdt schoon

Een zwerfafvalvrij straatbeeld heeft invloed op de beleving van het winkelende publiek. Het winkelen wordt als prettiger ervaren. Een schoon winkelgebied zorgt voor een langer verblijf van de consument, een hogere omzet, gevoel van veiligheid, aangenamere beleving en een positieve en sociale houding. Wanneer ondernemers betrokkenheid tonen in hun winkelgebied, ervaren de bezoekers dit als zodanig en gedragen zij zich ‘schoner’. Schoon houdt schoon. Bij de winnaar van de vorige editie, Winkelcentrum Glacisweg uit Maastricht, werken de winkeliers, ondernemers en de gemeente intensief samen om het winkelgebied schoon te houden. Daarnaast ervaren de bezoekers het winkelen als bijzonder prettig doordat er in het winkelcentrum zeer weinig zwerfafval te vinden is.
 

Over NederlandSchoon

Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 25 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.

Bekijk ook deze items