terug

Staatsecretaris Dijksma wil centrale plek voor natuur

De Rotte in Rotterdam
De Rotte in Rotterdam

Volgens Sharon Dijksma van de PvdA moet natuur een centrale plek in de samenleving krijgen. Dat zei ze op vrijdag 12 april tijdens het jaarlijkse Voorjaarsforum van Natuurmomenten.

Dijksma uitte haar tevredenheid over het huidige kabinet, dat volgens haar natuurvriendelijker is dan de vorige, en zei tevens dat ze steeds vaker in Nederland burgerinitiatieven ziet in de buitenruimte. Hierdoor groeit het inzicht dat natuur van grote betekenis is voor de samenleving en om het ‘natuurkapitaal verder te laten groeien’.

Dijksma wil daarom meer ruimte geven aan dergelijke initiatieven. Marc van de Tweel, directeur van Natuurmomenten, noemt de natuur bovendien ‘een motor van de economie’, omdat Natuurmomenten jaarlijks 130 tot 140 miljoen aan belastingen aan de overheid betaalt.

Hoewel Van de Tweel de betrokkenheid van burgers ook heeft gezien, merkte hij tevens op dat er ‘een generatie opgroeit die veel te weinig buiten is en veel te weinig met natuur in aanraking komt’. Natuurmonumenten zet zich dan ook in om deze kinderen, en de lokale bevolking in zijn geheel, in aanraking te laten komen met de natuur. Want de natuur ‘wordt gedragen door de samenleving’, aldus Van de Tweel.

Bron: Natuurmonumenten


Bekijk ook deze items