Tag: warmtenet

Raad van State kritisch op publiek maken warmtenet

Begin deze week uitte de Raad van State (RvS) in een advies stevige kritiek op het wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmte. Deze wet zou alle warmtenetten onderbrengen bij publieke eigenaren, wat onder meer tot lagere verwarmingskosten voor burgers zou moeten leiden. Volgens de RvS is het echter de vraag of deze wet de warmtevoorziening ook daadwerkelijk betaalbaarder zal maken. Anderhalf jaar geleden diende demissionair minister Rob Jetten het voorstel…

Lees meer

Raad van State kritisch op publiek maken warmtenet

Begin deze week uitte de Raad van State (RvS) in een advies stevige kritiek op het wetsvoorstel voor de Wet…

Warm Amsterdam gaat de buurten in

Om het aardgasvrij maken van de Amsterdamse wijken te versnellen, hebben de gemeente, zes woningcorporaties en de warmtebedrijven Vattenfall en Westpoort Warmte…

Amsterdam haalt 10.000 woningen versneld van het gas af

Amsterdam gaat de komende jaren 10.000 woningen versneld van het aardgas afhalen. Hiervoor slaat de gemeente de handen ineen met…

Krimpgemeenten worstelen met warmtetransitie

De warmtetransitie stelt krimpgemeenten voor een grotere uitdaging dan andere delen van het land. Denk hierbij aan gebieden als Zeeuws-Vlaanderen,…

De warmtetransitie: samenwerken loont

In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen en andere gebouwen aardgasvrij zijn. Al in 2021 moeten gemeenten hun Transitievisie Warmte hebben opgesteld.…