terug

Utrecht wil meer samenhang in openbare ruimte

Openbare ruimte in Utrecht, Lucasbolwerk
Lucasbolwerk te Utrecht

Utrecht wil meer directe invloed uit gaan oefenen op de verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte. Speerpunten van het nieuwe beleid zijn het verbeteren van de kwaliteit, het verhogen van de efficiëntie en de bevordering van de samenhang in het straatbeeld.

Een van de belangrijkste maatregelen die Utrecht neemt, is de instelling van het ‘Kader Openbare Ruimte’. Met deze centrale richtlijn hoopt de gemeente de samenhang in de openbare ruimte te bevorderen. Zo zal het Kader Openbare Ruimte onder meer maatgevend worden voor de bepalingen in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR), dat voor zowel gemeentelijke instanties als andere partijen binnenkort via het internet te raadplegen zal zijn.

De grotere gemeentelijke betrokkenheid bij de openbare ruimte moet tevens zorgen voor meer efficiëntie. Zo wil Utrecht voorkomen dat wegen in de toekomst nog twee keer vlak achter elkaar worden opengebroken omdat de betrokken partijen langs elkaar heen werken. Tot slot heeft Utrecht besloten om bij de inrichting van de openbare ruimte meer aandacht te besteden aan de kwaliteit, in plaats van alleen aan de functionaliteit en het onderhoud.

Het nieuwe gemeentebeleid komt vlak na de bekendmaking dat Utrecht het komende jaar 22,9 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor verbeteringen aan de openbare ruimte. Dit geld zal onder meer besteed worden aan de restauratie van wal- en kluismuren, de aanplant van nieuw groen en de aanleg van vijf bergbezinkbassins, bedoeld voor de opvang van overtollig regenwater.

Bron: De Stad Utrecht


Bekijk ook deze items