terug

2 Beleidsadviseurs Wonen, Zorg en Leefomgeving | 32 – 36 uur | Harderwijk

Ligt jouw hart bij het werken aan goede huisvesting voor de kwetsbare doelgroepen, op het snijvlak van wonen en zorg? Dan zoeken wij jou! 

Voor ons team Ruimtelijk Beleid zijn wij op zoek naar

 • Beleidsadviseur Wonen met focus op de kwaliteit van de bestaande stad –
  schaal 11
 • Beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving – schaal 10

Hier ga je werken

Harderwijk is een ondernemende gemeente met een open & menselijk karakter waar men op een ontspannen wijze kan wonen, werken & genieten. Hiervoor wil de gemeente Harderwijk zich dan ook samen met haar medewerkers volledig inzetten. Dit doen we door middel van een ‘kleinere’ en flexibele overheid, waarin de samenleving wordt gefaciliteerd in plaats van gereguleerd. Hierin staat samenwerken en netwerken met de inwoners centraal. Dit doen wij ook samen binnen het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarbij ook Ermelo, en Zeewolde zijn aangesloten.

En aangezien de samenleving continu verandert, zijn wij ook blijvend in ontwikkeling. Wil je meer weten over werken bij Harderwijk of over Ermelo, Zeewolde en Meerinzicht, kijk dan op http://werkenbij.meerinzicht.nl

Onze nieuwe Beleidsadviseur werkt in het team Ruimtelijk Beleid, onderdeel van het domein Stad en Omgeving. Met een team van 30 professionals, jong en oud, zijn we gedreven en uiteraard toekomstgericht. Op het gebied van Wonen speelt er veel in Harderwijk. We ontwikkelen inspirerende woonprojecten en we starten initiatieven om samen met nieuwe en toekomstige bewoners het wonen in Harderwijk nog aantrekkelijker te maken.

Beleidsadviseur Wonen met focus op de kwaliteit van de bestaande stad

Jij bent als nieuwe beleidsadviseur kwaliteit bestaande stad de verbindende schakel met o.a. wijkgericht werken, het cluster duurzaamheid en het sociaal domein. Samen met onze sociale en maatschappelijke partners in de stad werken we aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving in de bestaande wijken van Harderwijk.

Je gaat heel concreet werken aan:

 • Een wijk- en gebiedsvisie.
 • Stedelijke vernieuwing en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.
 • Het verduurzamen en verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen.
 • Beleidsontwikkeling voor bijzondere woonvormen, flexwonen, woningsplitsing. 
 • De samenwerking met corporaties bij leefbaarheidsproblematiek in wijken.
 • Casuïstiek leefbaarheid.

Jouw talenten

Jij bent een ervaren beleidsadviseur met een brede blik op leefbaarheid in wijken en buurten. Je bent een aanjager en volhouder waar het nieuwe initiatieven betreft en je legt makkelijk verbinding tussen Wonen en andere interne en externe partners. Je bent proactief en je hebt oog voor dienstverlening aan onze inwoners. Je bent een vernieuwer als het gaat om toepassing van nieuwe regels, methoden en technieken voor o.a verduurzaming in de bestaande bebouwde omgeving. Je hebt er plezier in om de woning en de woonomgeving voor en met onze inwoners te verbeteren.

Beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving

Jij bent als nieuwe projectmedewerker wonen de verbindende schakel tussen het woonbeleid en de projecten die daaruit voortkomen. Samen met de beleidsmedewerkers wonen houd je zicht op het uitvoeringsprogramma wonen en pak je verschillende projecten op. Jij boekt resultaten bij het uitvoeren van het Woonfonds en het Duurzaamheidsfonds en je stuurt ook op de uitvoering van het duurzaamheidsconvenant met de corporaties. 

Je gaat heel concreet werken aan:

 • Project Flexwonen: het in kaart brengen en communiceren van en over de wensen en mogelijkheden voor flexibele huisvesting voor spoedzoekers en arbeidsmigranten.
 • Prestatieafspraken Wonen&Zorg en aandachtsgroepen: projectsecretaris van bijeenkomsten met externe zorgpartners in de stad en het voorbereiden van meerjarige prestatieafspraken en het monitoren van de voortgang van de uitvoering van de afspraken.
 • Duurzaamheidsconvenant woningcorporaties: Het ophalen van de thema’s die terug moeten komen in het convenant bij interne collega’s van duurzaamheid en de woningcorporaties op basis waarvan een duurzaamheidsconvenant wordt opgesteld en het monitoren van de uitvoering daarvan.

Wat bieden wij

Je komt in een enthousiast team dat, met elkaar en de organisatie, graag bouwt aan een geweldige stad en omgeving van Harderwijk. Wij bieden jou een veilige werkomgeving met veel verantwoordelijkheid waarin je mee kunt bouwen aan onze cultuur en organisatie vanuit je eigen kennis en talenten. In het team werken we hybride, we bepalen met elkaar wat het beste werkt. Je krijgt een flexplek in ons stadhuis in het centrum van Harderwijk, aan het water met een mooi uitzicht op de oude haven.

Harderwijk kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden op: https://werkenbij.meerinzicht.nl/arbeidsvoorwaarden/

Laten we kennismaken

Zijn wij op zoek naar jou?  Solliciteer dan snel via de sollicitatiebutton. Als wij jou een interessante kandidaat vinden, dan nemen we snel contact op voor het maken van een afspraak. 

Als je vragen hebt over de inhoud van de vacature kun je die stellen aan Hanneke Annink, teamleider Ruimtelijk Beleid, via 0341-411351. Joyce Tekke, strategisch HR Adviseur, beantwoordt graag vragen over de sollicitatieprocedure via 085-1108148.