terug

Clustermanager Programma’s, Projecten en Opgaven | 36 uur | Katwijk

Je geeft op inspirerende wijze leiding aan het cluster Programma’s, Projecten en Opgaven (PPO). In de eerste plaats faciliteer je de medewerkers in hun werk en creëer je randvoorwaarden voor optimale prestaties. Daarbij stimuleer je het persoonlijk leiderschap. Vanuit je rol als manager draag je actief bij aan het strategisch beleid van de organisatie en vertaal je deze naar het cluster. Bij de realisatie van doelstellingen stuur je op de voortgang, kwaliteit en beheersing van kosten en op de integrale totstandkoming van resultaten.

Veranderopdracht

De gemeente groeit, in taken en ambities. Dat vraagt om een duurzame integrale samenwerking met andere disciplines (met name het sociaal domein) en om versterking van bedrijfsvoering (control) en risicomanagement. Ook het stevig positioneren van de rol van de ambtelijk opdrachtgever moet bijdragen aan verdere professionalisering. Bij de uitvoering van ons werk zoeken we steeds vaker de samenwerking op met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De dynamiek van complexe maatschappelijke vraagstukken vraagt om een transitie van het huidige, meer uitvoeringsgerichte projectmanagement naar opgave- en gebiedsgericht werken. Stakeholders beslissen niet alleen mee, ze voeren ook (deels) uit, waar PPO vooral faciliteert.

Gemeente Katwijk

Katwijk, gelegen midden in de Randstad tussen duinen en zee, telt 65.000 inwoners. De gemeente, met de dorpskernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg, kent een rijke historie. De komende jaren draagt Katwijk bij aan de verstedelijkingsopgave door het realiseren van 7.500 woningen. Tegelijkertijd wil het de sociale cohesie binnen de gemeente versterken. Dit gebeurt door de dialoog aan te gaan en te verdiepen in de vragen, behoeften en wensen. Door aanwezig en benaderbaar te zijn in de wijken, buurten en straten en het gesprek aan te gaan met ondernemers.

Cluster

Het clustermanager PPO werkt aan de slagkracht en beheersing van projecten, programma’s en opgaven. Ofwel, alles wat niet behoort tot onze kerntaken, maar wel cruciaal is voor het realiseren van onze ambities van de gemeente Katwijk. Onze projectleiders begeleiden ruim 40 uiteenlopende projecten in het fysieke en sociale domein. Meest in het oog springend: bijdragen aan de realisatie van Valkenhorst met 5.600 woningen met o.a. infrastructuur en sociale voorzieningen. Ook verzorgen we de implementatie van sociale programma’s, zoals het verwezenlijken van het cultuurbedrijf, een vergaande samenwerking tussen culturele instellingen.

Profiel

Jouw drijfveer: het beste uit mensen halen en organisaties versterken. Door jouw authentieke optreden motiveer en inspireer je medewerkers. Je luistert naar hen, laat ze reflecteren op hun handelen en bevordert persoonlijke ontwikkeling. Je behoudt overzicht in een grote, pluriforme projectenportefeuille. Je ontwikkelt een visie die bijdraagt aan de slagkracht van het cluster en die aansluit op de doelstellingen van de organisatie. Waar nodig neem je moeilijke besluiten. Je weet samenwerking tot stand te brengen in een omgeving met tegengestelde belangen. Je functioneert effectief in een politieke omgeving.

Wat wij van je vragen

Wij zoeken een kandidaat die zich voortdurend wil ontwikkelen. Iemand die ondanks kennis van zaken, vindt dat potentieel niet onbenut mag blijven. Verder zoeken wij een kandidaat met de volgende eigenschappen:

  • je werkt en denkt op wo-niveau met een relevante achtergrond, je neemt bijvoorbeeld meerdere jaren ervaring mee uit de overheid en project- en programmamanagement.
  • je toont ons jouw persoonlijke successen in veranderingsprocessen of soortgelijke trajecten. en krijgt anderen mee in complexe veranderingen.
  • je beschikt aantoonbaar over politieke sensitiviteit en bij voorkeur een netwerk in het veld.

Wat wij jou bieden

Wij bieden jou de mogelijkheid om jezelf als expert te ontwikkelen. Verder bieden wij jou:

  • je salaris bedraagt maximaal € 6.994,- bruto per maand (schaal 14 o.b.v. 36 u/wk).
  • je ontvangt een individueel keuzebudget (ruim 17,05% bovenop je salaris) dat je naar eigen inzicht inzet. Bijvoorbeeld voor extra salaris, vakantiedagen of opleidingen.
  • je bouwt een keuze pensioenregeling op via het ABP.
  • je ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten woon- werkverkeer.
  • je treedt in dienst voor een jaar met zicht op een vast dienstverband.

Sollicitatieprocedure

Na een briefselectie nodigen wij een beperkt aantal kandidaten uit voor een gesprek met een adviescommissie. Bij een voordracht vindt een vervolggesprek plaats met de selectiecommissie. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de selectieprocedure. Ook vragen we je om twee referenties.

Solliciteren

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Loes van Maarseveen via 06-13475657. Direct solliciteren? Stuur dan een korte motivatie en je cv op. Doe dat uiterlijk 26 september 2021 want dan sluiten we de vacature. Solliciteer nu via de sollicitatiebutton.