terug

Gebiedscoördinator | 32-36 uur | Gemeente Moerdijk

Doordat één van de huidige gebiedscoördinatoren een nieuwe baan heeft geaccepteerd, zijn we voor het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling op zoek naar een enthousiaste Gebiedscoördinator.

Gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk is een flexibele organisatie die schakelt tussen lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal niveau, steeds werkend vanuit de centrale doelstelling: het faciliteren van een prettige, comfortabele en veilige leefomgeving voor onze bijna 37.000 inwoners.

Gebiedsgericht ofwel kerngericht werken als één van de instrumenten van participatie is een belangrijk uitgangspunt in onze gemeente. De deskundigheid van de inwoners van onze elf stadjes en dorpjes wordt op passende wijze benut. Dit leidt tot betere kwaliteit van besluitvorming. Bovendien zijn we daarmee als gemeente goed in contact met de inwoners en de inwoners voelen zich serieus genomen door de gemeente.

Met maatwerkoplossingen proberen we aan te sluiten op de karakteristieken van een dorp op stadje. We willen voor en vooral samen met inwoners werken. De gebiedsplannen spelen hierbij een belangrijke rol. Alle kernen van de gemeente beschikken over zo’n gebiedsplan ofwel leefbaarheids’plan’; een dynamisch agenda waar alle betrokkenen steeds zaken aan toevoegen. De uitvoering organiseren we zo dat we krachten, kwaliteiten en ‘rollen’ optimaal benutten. Geen standaardwerk, wel maatwerkoplossingen. Bij de uitvoering werken we met Woonkwartier, Surplus, Havenbedrijf Moerdijk, de politie, inwoners, verenigingen en instellingen als partners nauw samen.

Elk dorp of stadje heeft een stads- of dorpstafel, een belangrijk centraal overlegplatform waar alle betrokkenen gezamenlijk de ontwikkelingen en initiatieven kunnen delen en bespreken.

De gemeente streeft naar steeds verbeteren van deze manier van werken. En naar meer verankering in de gemeentelijke organisatie. Het cluster Gebiedsgericht werken, onderdeel van team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, speelt hierin een centrale rol. Dit cluster bestaat uit drie gebiedscoördinatoren en de medewerker gebiedsgericht werken. In de praktijk is de werklocatie van de gebiedscoördinator met name op ’de werkvloer’ van de diverse vakafdelingen. De achterliggende manier van denken te verbinden met de dagelijkse werkzaamheden die op tal van plaatsen in het gemeentehuis gebeuren. In stevige verbinding met de mensen die dagelijks de contacten met de ‘buitenwereld’ hebben.

Wat wordt jouw uitdaging?

De gebiedscoördinator speelt in het gebiedsgericht werken een cruciale rol. Je vervult zowel intern als extern een spilfunctie. Je bent dé schakel, dé “spin in het web” tussen de gemeente en ‘jouw drie- tot viertal dorpen of stadjes. Intern zorg jij voor de coördinatie van de gemeentelijke belangen aan de stads- of dorpstafel. En beleg je de afspraken die uit die tafel komen. Soms begeleid je ook de uitvoering. Extern zorg jij ervoor, dat de gebiedstafel de rol kan vervullen als overlegplatform voor die kern. Als motor voor leefbare kernen waar inwoners graag wonen. Je schakelt met de samenwerkende partners en je zorgt voor een heldere communicatie met de deelnemers aan de tafel.

Je hebt gezag in het dorp en in de organisatie. Want net zo belangrijk is je rol als aanjager van het gebiedsgericht werken binnen de organisatie. Je werkt meerdere dagen per week op de werkvloer van een vakafdeling. Je bent voor die vakafdeling aanspreekpunt en vraagbaak voor het gebiedsgericht werken. Je helpt actief mee in het verbinden van ‘binnen en buiten’. Je speelt daarin een pro-actieve rol. Naast de eigen kernen heb je een eigen vakafdeling als aandachtsgebied. Waarbij je inspireert door voorbeeldgedrag, door deel te nemen aan complexe vraagstukken en soms zelf tijdelijk meervoudige opgaven te begeleiden. Tenslotte signaleer- en adviseer je vanuit je positie aan teamleiders, domeinregisseurs en bestuur

Ben jij de gebiedscoördinator die wij zoeken?

 • We zoeken een gebiedscoördinator met bij voorkeur affiniteit met het sociaal domein;
 • Je bent een inspirerende persoonlijkheid, creatief, energiek en gericht op actie. Je durft daarbij de gebaande paden te verlaten, je durft een eigen koers te varen;
 • Je zorgt actief voor goede verbinding, communicatie en samenwerking tussen inwoners, gemeente en maatschappelijke partners;
 • Je bent faciliterend voor het gesprek, maakt je ondergeschikt aan de opgave;
 • Je bent coördinerend in complexe processen of vraagstukken;
 • Je bent flexibel in je tijd, heel regelmatig zijn er bijeenkomsten buiten de reguliere werktijden;
 • Je hebt als valkuil eerst te doen en dan te denken;
 • Je vindt het leuk te experimenteren, vooral om daar samen van te leren;
 • Je spreekt ‘meerdere talen’, maakt makkelijk verbinding met verschillende type mensen, met verschillende achtergronden en belangen; van bewoners en belangenbehartiger tot bestuurder;
 • Je vindt het prettig om te prikkelen, geniet van het niet eens zijn met anderen en zoekt graag de schuring op. Zonder daarbij de persoonlijke verbinding te verliezen;
 • Je bent in staat om met jouw kernen een vertrouwensrelatie op te bouwen en te onderhouden;

Wat hebben we jou te bieden?

Wij bieden een hele leuke functie waarin durf en toevoeging van waarde centraal staan. Naast een aantal kernen is je aandachtsgebied met name het sociaal domein. Het salaris kan afhankelijk van kennis en ervaring oplopen tot maximaal € 5247,- bruto per maand (schaal 11) bij een 36-urige werkweek.

De gemeente Moerdijk biedt je volop ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast biedt ons arbeidsvoorwaardenpakket de mogelijkheid een balans te vinden tussen werk en privé met onder andere flexibele werktijden, (ver)koop van verlof en betaald ouderschapsverlof.

Tot slot kun je gebruikmaken van de fietsregeling Lease-a-bike en rekenen op een vergoeding voor het woon-/werkverkeer, een bijdrage in de ziektekosten (ongeacht waar en hoe je verzekerd bent) en een collectieve gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Durf jij de uitdaging met ons aan?

Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met Edwin Alderliesten, teamleider REO via 14 0168. Op www.moerdijk.nl lees je meer over onze mooie gemeente.

Ben jij de gebiedscoördinator die wij zoeken en heb je zin om samen met ons de uitdaging aan te gaan? Dan zijn we erg benieuwd naar jouw reactie! Laat het ons uiterlijk 6 maart 2022 weten via het online sollicitatieformulier.

De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 14 maart a.s. vanaf 15.00 uur.  We vragen je hiermee alvast rekening te houden in je agenda. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

De vacature is gelijktijdig intern, regionaal en extern opengesteld. Omdat we onze collega’s graag de kans geven zich verder te ontwikkelen, hebben zij bij geschiktheid voorrang in de procedure

Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.