terug

Venray, Beesel en Venlo maken hun eigen energie

Logo gemeente Venlo.In 2030 wordt een groot deel van de energie in Beesel, Venlo en Venray gemaakt door de eigen inwoners, bedrijven en instellingen. Dat staat in de gezamenlijke energiestrategie met de titel ‘Energie voor Groene Groei’ die de colleges van B&W onlangs hebben vastgesteld. Daarin is beschreven hoe forse energiebesparing en het zelf opwekken van schone, duurzame energie een bijdrage leveren aan een schoner milieu, een gezondere leefomgeving en een sterkere lokale economie. Ook is beschreven welke methoden daarvoor ingezet kunnen worden, en wat daarbij de rol is van de gemeenten en alle andere betrokkenen.

Duurzame energie

Grofweg zal het energiegebruik tussen nu en 2030 met ca. 35% afnemen, en in 2030 zal ca. 30% van de energie afkomstig zijn uit duurzame technieken (zonnepanelen, windmolens, warmtepompen, biovergisters, etc.). Uit berekeningen blijkt dat tot 2030 in de 3 gemeenten nog ca. 6 miljard euro zal worden uitgegeven aan energiekosten als op de oude voet wordt doorgegaan. Door over te schakelen op duurzame energie en door te besparen, kunnen die kosten worden teruggebracht naar ca. 3 miljard euro. Daarvoor is een investering nodig van ca. 1,5 miljard euro. Die investering zorgt voor een enorme impuls voor het regionale bedrijfsleven. Na investeringen is het netto resultaat een besparing van ca. 1,5 miljard euro.

Deze resultaten kunnen alleen worden bereikt als alle partijen optimaal samenwerken. De gemeenten gaan er van uit dat de inwoners, bedrijven en instellingen zelf initiatieven zullen nemen. Door gezamenlijk of individueel te investeren in bijv. zonnepanelen of een windturbine kunnen ze hun energiekosten verlagen. De rol van de gemeente is om die initiatieven aan te jagen door economische kansen zichtbaar te maken, kennis te delen en te verspreiden, verbindingen te leggen, barrières weg te nemen en positieve aandacht te geven interessante projecten. Ook zal de gemeente zelf het goede voorbeeld geven.

De gemeenten gaan geen subsidies verstrekken. Dat is ook niet nodig, omdat de energiemaatregelen kunnen worden betaald uit de besparingen. In september zullen de gemeenteraden een besluit nemen over de energiestrategie. Daarna kunnen de gemeenten samen met inwoners bedrijven en instellingen aan de slag.

Bron: Gemeente Venlo


Bekijk ook deze items