terug

VVD wil burgers groen laten adopteren

Het nieuwe gemeentehuis in Lansingerland. Beeld door M.M.Minderhoud via Wikimedia.
Het nieuwe gemeentehuis in Lansingerland. Beeld door M.M.Minderhoud via Wikimedia.

De VVD fractie in Lansingerland stelt dat burgers in staat moeten zijn stukken groen in de gemeente te adopteren zodat burgers actiever betrokken raken bij het onderhouden van de openbare ruimte. “Schoon, heel en veilig begint bij een mooi plantsoen,” aldus de VVD.

Sinds kort kunnen bedrijven en organisaties groenrotondes adopteren. Deze instellingen nemen vervolgens verantwoordelijkheid over het onderhouden van de rotondes, terwijl de gemeente de regie over de uitvoering behoudt. Omdat deze aanpak een succes is gebleken, wil VVD het ook voor burgers mogelijk maken dergelijk groen in de gemeente te adopteren.

Het college reageerde op dit voorstel. Verwacht wordt dat adoptie niet voor een bezuiniging zal zorgen, al vermoedt de VVD dat als adoptie mogelijk wordt gemaakt voor bijvoorbeeld scholen, BSO’s en tuincentra het wel mogelijk zou moeten zijn.

“Wij willen toch Parkstad Lansingerland uitstralen? Dat moet de groene ruimte er toch verzorgd uitzien? Nu bestaan groene stukken in de gemeente vaak uit veel onkruid. In vaktermen heet dat niveau C. Als bewoners zelf de groene stukken onderhouden, dan is niveau B of zelfs niveau A mogelijk. Als je daarvoor een hovenier vraagt, ben je stukken duurder uit. Bovendien: een verzorgde groene buurt zorgt voor een fijnere leefomgeving, voorkomt dat het rommeliger wordt en voorkomt vandalisme,” aldus gemeenteraadslid Edith Bal.

Het voorstel van de VVD komt voort uit de resultaten van een onderzoek dat werd uitgevoerd eind 2012. Hieruit bleek dat slecht onderhouden groen de grootste ergernis onder bewoners is. Omdat adoptiegroen al is ingevoerd in andere gemeenten, zoals Zoetermeer en Breda, ziet de VVD het als de beste manier om openbaar groen een stimulans te geven.

Bron: Heraut Online


Bekijk ook deze items