terug

Wat vinden burgers van de smart city?

Nederlandse gemeenten worden steeds slimmer; de smart city met zijn vergaande digitalisering is in opkomst. Maar hoe reageren burgers hierop? Nederlanders staan meer open voor een innovatieve ontwikkeling, zoals KI (kunstmatige intelligentie), wanneer deze geen directe invloed op hen heeft.

Als er wel directe invloed op de burger is, heeft hij voor een minder innovatieve ontwikkeling, zoals volledige automatisering, juist meer koudwatervrees. Dit blijkt uit onderzoek door PanelWizard in opdracht van TJIP, The Platform Engineers. TJIP keek onder andere naar het volledig automatiseren van vergunningaanvragen. De meeste ondervraagden (60 procent) geloven dat het volledig automatiseren van vergunningsaanvragen (bijvoorbeeld voor de kap van een boom in de achtertuin) veel geld en tijd kan besparen.

Maar als een aanvraag ook maar iets afwijkt van de standaard, zal dat problemen opleveren, verwachten de ondervraagden. ‘Uit het onderzoek kun je opmaken dat de meeste Nederlanders wel vertrouwen hebben in de goede intenties van de gemeente’, concludeert Dingeman Leijdens, directeur en oprichter van TJIP


Bekijk ook deze items