terug

Wijken steeds kleiner, gemeenten groeien juist

De afgelopen jaren zijn wijken en buurten in Nederland steeds kleiner geworden. Daarentegen nam de omvang van de gemeenten in dezelfde periode juist flink toe, met name door herindelingen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In Nederland zijn gemeenten onderverdeeld in buurten en wijken. Hierbij vormen buurten het laagste regionale niveau. Wijken bestaan uit één of meerdere aaneengesloten buurten. Hierbij kunnen gemeenten zelf aanpassingen doen in hun buurt- en wijkindeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de bestaande indeling niet meer past door nieuwbouw of aanpassingen in de infrastructuur.

Buurten en wijken steeds kleiner

Uit cijfers van het CBS blijkt dat buurten en wijken de afgelopen jaren steeds kleiner zijn geworden. In 2020 bedroeg de gemiddelde oppervlakte van een wijk namelijk 10.60 hectare, wat neerkomt op een daling van 21% ten opzichte van 2004. In dezelfde periode nam ook de gemiddelde oppervlakte van Nederlandse buurten met 19% af tot 244 hectare. Deze ontwikkeling is daarnaast ook zichtbaar in de opkomst van buurten van 3 hectare of kleiner. Waar ons land in 2004 namelijk ‘slechts’ 22 van dit soort buurten telde, zijn dat er inmiddels al 57.

Gemeenten groeien door herindeling

Waar de wijken en buurten steeds kleiner worden, worden de gemeenten juist groter. Dit komt voor een belangrijk deel door de gemeentelijke herindeling. De afgelopen decennia zijn er immers honderden gemeenten verdwenen. Het gaat hierbij vooral om kleine gemeenten, die opgaan in een grote gemeente of samen met andere een nieuwe gemeente vormen. Hierdoor daalde het totaalaantal gemeente in deze periode ook flink. In 1995 waren er nog 663 gemeenten in Nederland, maar begin 2021 waren dit er nog ‘slechts’ 352.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Door deze herindeling worden de Nederlandse gemeenten dus steeds groter, wat leidt tot een stijging van het aantal wijken per gemeente. In de afgelopen 25 jaar is het gemiddeld aantal wijken per gemeente dan ook meer dan verdubbeld is; van 3,7 in 1995 tot 8,9 in 2020.

Aantal buurten en wijken stijgt wel

Het absolute aantal wijken en buurten in Nederland is de afgelopen jaren juist wel gestegen. Waar ons land in 1995 nog 2.338 wijken telde, waren dit er in 2020 3.177. Dit komt neer op een groei van 36%. In dezelfde periode steeg het aantal buurten met 33%, van 10.381 tot 13.808.

Bron: CBS

Foto: Pixabay


Bekijk ook deze items