terug

Woningcorporaties moeten meer sturen op rendement

Woningcorporatie Stadgenoot Amsterdam. Beeld door A. Bakker via Wikipedia
Woningcorporatie Stadgenoot Amsterdam. Beeld door A. Bakker via Wikipedia

Onderzoek van Reasult heeft aangetoond dat nog niet alle woningcorporaties bezig zijn met het sturen op rendement. Dit is een belangrijk onderdeel geworden van de nieuwe strategie en het beleid dat woningcorporaties moeten toepassen als gevolg van de crisis. Hierdoor kunnen de woningcorporaties blijven investeren in volkshuisvesting. De resultaten van het onderzoek en voorgestelde oplossingen worden op donderdag 6 juni op Provada gepresenteerd door Reasult tijdens een lunchsessie.

Veranderingen in de huizenmarkt

Door de crisis en de veranderingen in de huizenmarkt worden de woningcorporaties gedwongen een andere aanpak te kiezen. Om sterk op de markt te blijven is het een verstandige keuze om het financieel rendement te verbeteren. Bij het sturen op rendement wordt er gekeken naar de verdienpotentie van het vastgoed. Tegenwoordig moet er hiervoor niet alleen gekeken worden naar de kostprijs en de bedrijfswaarde, maar ook naar de marktwaarde en moet er ingespeeld worden op kasstromen.

Om erachter te komen in hoeverre woningcorporaties bezig zijn met het sturen op rendement hebben Reasult en ORGfit onderzoek gedaan onder zeventig respondenten.

De resultaten

Het onderzoek heeft aangetoond dat 62 procent van de corporaties de portefeuille op bedrijfswaarde waardeert. Ook is er uit het onderzoek gekomen dat er niks veranderd hoeft te worden op de waardering van de kostprijs en de bedrijfswaarde.

Er moet wel verandering komen in de waardering van de marktwaarde om te kunnen sturen op rendement. De beste tactiek hiervoor is de gehele portefeuille waarderen op de marktwaarde, maar dit doet maar twaalf procent van de corporaties. Door de gehele portefeuille te waarderen, verkrijgt de corporatie meer inzicht op het gebied van vastgoedrendement, de financiële prestaties en de maatschappelijke impact van het gekozen beleid.

Om te sturen op rendement moet er een samenhang zijn tussen vier factoren: middelen, mensen, informatie en processen. Deze factoren moeten niet alleen op elkaar inspelen, maar ook op externe factoren zoals het economische klimaat en het imago van de corporatiesector. Voor 36 procent van de corporaties is het gebrek aan informatie de reden dat het sturen op rendement nog niet uitgevoerd wordt. Bij 34 procent is dit het gebrek aan competities van mensen.

Lunchsessie Provada

Om de resultaten te presenteren en te verbeteren wordt er tijdens de Provada in het RAI Amsterdam op donderdag 6 juni een lunchsessie georganiseerd waarbij Reasult meer informatie geeft over de mogelijkheden van het sturen op rendement.


Bekijk ook deze items