terug

Column: Omgevingswet als hoop en verlangen

‘In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons die onze toekomst bepalen. Alsof we (al) in dienst staan van neoliberale robots.’Door Peter van Rooy

‘Hij ziet de voornaamste vorm van positieve tegenbeweging in Nederland, in allerlei vormen van zelforganisatie en in de weer groeiende populariteit van coöperaties. Hoewel we er geen grond, arbeid en kapitaal in onderbrengen, is het wel een signaal dat de mythe wordt ontrafeld dat de vrije markt bij uitstek een modern verschijnsel zou zijn en altijd groei, welvaart en vrijheid zou blijven genereren. Deze ontmythologisering opent allerlei nieuwe handelingsperspectieven en toont ook de noodzaak tot handeling…’

Lees de rest van deze blog op Mijnomgevingvisie.nl.


Bekijk ook deze items