terug

Droogtemaatregelen West-Nederland stopgezet

Voor vakantievierders was de regenval in Nederland afgelopen juli geen pretje. Maar voor de waterbeheerders in West-Nederland is het regenwater juist welkom. Nu het regent en de Rijnafvoer stijgt, kunnen de droogtemaatregelen worden stopgezet. Deze maatregelen waren eerder geactiveerd om de verzilting in West-Nederland tegen te gaan, maar nu zijn ze dus niet meer nodig.

Vanaf 12 juli kreeg West-Nederland extra zoet water via de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA). Hiervoor stelde Rijkswaterstaat vanuit het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek zoet water beschikbaar. Dit water werd via hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard wordt aangevoerd.

De neerslag van de afgelopen periode zorgt ervoor dat het neerslagtekort is teruggelopen. Het zoutgehalte in het West-Nederlandse water is weer normaal en de watervraag voor peilhandhaving en vanuit de agrarische sector is weggevallen. Hierdoor zijn de eerder genomen droogtemaatregelen nu niet meer nodig. Vorige week werd daarom aangekondigd dat de KWA is stopgezet.

Ef­fec­tie­ve sa­men­wer­king tus­sen de wa­ter­be­heer­ders

Volgens de waterschappen speelde de goede samenwerking tussen waterbeheerders een grote rol in de aanpak van de droogteproblematiek. Er werd kennis gedeeld en besluiten werden snel genomen. Bij het nemen van de maatregelen hebben de waterbeheerders gekeken naar de gevolgen voor de verschillende belanghebbenden. Hierbij hebben ze onder meer maatregelen genomen o de hinder voor scheepvaart zoveel mogelijk te beperken.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


De KWA is gestopt. Hoewel het naar verwachting de komende weken droger wordt, kunnen in de huidige situatie ook dat ook andere droogtemaatregelen bij de waterbeheerders worden stopgezet. De waterbeheerders houden natuurlijk de weersverwachting en de Rijnafvoer nauwlettend in de gaten en reageren daarop als het nodig is. Een volledig en actueel overzicht van de maatregelen is online te vinden.


Bekijk ook deze items