terug

Zon-op-kanaal nieuwe stap in energietransitie

Waterschap Rivierenland experimenteert met een nieuwe pilot om zonne-energie op te wekken op kanalen. Voor deze ‘zon-op-kanaal’ werkt het waterschap met zonnepanelen die als winkelwagentjes in elkaar schuiven op het water. De energie die deze panelen opwekken, wordt vervolgens gebruikt voor de naastgelegen vislift.

Waterschap Rivierenland streeft ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn. Als onderdeel van deze energietransitie laat het waterschap weten dat ze onderzoekt of het opwekken van duurzame energie mogelijk is op dijken en wateren in zijn beheer. “Met deze pilot testen we een nieuw systeem voor het opwekken van duurzame energie op kanalen zonder dat dit ons werk als waterschap belemmert”, zegt projectleider Bjorn Prudon. “Eind september richtte het waterschap de pilot in nabij Almkerk in de gemeente Altena.

Zon-op-kanaal

De potentie van zon-op-kanaal is in theorie groot: waterschappen beheren duizenden kilometers aan kanalen. “Met deze innovatie wekken we alleen de energie op die ter plaatse nodig is”, zegt Prudon. In de pilot drijven acht zonnepanelen in het water naast de eerste Nederlandse vislift uit 2018. Met de zonnepanelen is de vislift zelfvoorzienend en niet langer afhankelijk van het elektriciteitsnet.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Zon-op-kanaal kan volgens Waterschap Rivierenland mogelijk ook het werk van waterschappen verlichten. Voor waterbeheer zijn namelijk duizenden stuwen en gemalen in bedrijf, die vaak ver van het elektriciteitsnet liggen. In sommige gevallen worden ze bovendien ook bediend met de hand of zijn afhankelijk van zware accu’s. Als zon-op-kanaal aanslaat, kunnen dit soort stuwen hun eigen energie opwekken en geautomatiseerd worden. De uitvoering van het waterbeheer zou dan niet meer afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet.

Functies stapelen

Nederland werkt aan het verduurzamen van de energievoorziening. “Zonnepanelen op gebouwen, velden, langs snelwegen en zelfs op diepe grote plassen kennen we”, zegt Prudon. “De vraag naar ruimte blijft groot.  Daarom zoekt het waterschap naar manieren om functies te stapelen.” Het kanaal waarop de zonnepanelen drijven voert water af en aan, wat betekent dat het voor het onderhoud regelmatig gemaaid en gebaggerd moet worden. Zonnepanelen mogen daarbij niet in de weg zitten. “Dit nieuwe systeem werkt net als de winkelwagentjes in de supermarkt. Als we voor onderhoud onder de drijvende panelen moeten zijn, dan schuiven we het hele systeem simpelweg tijdelijk in elkaar.

Energieneutraal en klimaatneutraal

Waterschap Rivierenland wil in 2030 energieneutraal zijn en zelf alle energie opwekken voor eigen bedrijfsprocessen. Daarnaast laat het waterschap weten in 2050 klimaatneutraal te willen zijn door broeikasgassen te reduceren. Daarbij hoort bijvoorbeeld een einde aan fossiele brandstoffen in het wagenpark en bouwmaterieel.


Bekijk ook deze items