terug

Deltacommissaris: Vaart maken én grenzen stellen voor onze waterveiligheid

De gevolgen van de klimaatverandering worden de laatste jaren steeds duidelijker zichtbaar. Willen we ons land in de toekomst veilig en leefbaar houden, dan moet er vaart worden gemaakt met de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Dit staat in het Deltaprogramma 2024, dat afgelopen dinsdag is gepresenteerd. Ook roep de deltacommisaris hierin op om scherpere keuzes te maken. Dit gaat met name over waar we wel en niet bouwen, waar we ruimte creëren om water op te slaan voor droge perioden en waar we ruimte reserveren voor toekomstige dijkversterkingen.

Deltacommissaris Peter Glas riep afgelopen Prinsjesdag op om tempo te blijven maken in zijn advies bij het Deltaprogramma 2024, getiteld ‘Nu voor later’. Daarnaast moet er volgens Glas ook meer geld beschikbaar worden gesteld voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. “Nederland is één groot mensgemaakt water- en bodemsysteem. Dit op orde krijgen en in balans houden verdraagt geen uitstel. Dat betekent dus vaart maken en grenzen stellen aan het ruimtegebruik en watergebruik.”

Meer weersextremen

Afgelopen jaren kreeg Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van extreem weer. Denk bijvoorbeeld aan de droogte van 2018, of de overstromingen in Limburg van een paar jaar geleden. Volgens Glas blijk hier de urgentie van de situatie uit: “Werken aan waterveiligheid zit in het Nederlandse DNA. Maar de opgave waar we nu voor staan, is wellicht de grootste uit de lange geschiedenis van ons mooie land. We moeten ons meer en meer voorbereiden op het onverwachte.”

Kosten

Vanwege die grotere uitdaging, nemen ook de kosten om ons land aan te passen aan de klimaatverandering toe, zo stelt het Deltaprogramma 2024. Dit komt mede door de krapte op de markt en de beschikbaarheid van grondstoffen. Het tekort voor het Deltaprogramma tot 2050 wordt becijferd op 3,4 miljard euro. Hierbij is de lopende herbeoordeling van de dijkversterkingsopgave nog niet betrokken. Als het tekort toeneemt komt op termijn de uitvoering van de maatregelen uit het nationaal Deltaprogramma in de knel.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


De deltacommisaris heeft dan ook zijn zorgen geuit over dit mogelijke tekort. Tegelijkertijd signaleert hij echter ook dat de wil om in actie te komen groeit, zowel bij bestuurders als bij bedrijven en burgers. Daarom roept de deltacommisaris op om burgers, en met name jongeren, meer te betrekken bij de maatregelen. Ook maakt hij zich hard voor meer samenwerking tussen de overheid en de financiële sector op het gebied van klimaatadaptatie. “Nederland staat wereldwijd bekend als de best beschermde delta. De manier waarop we omgaan met het water en ons land klimaatadaptief hebben ontwikkeld is cruciaal geweest voor de ontwikkeling naar een welvarend land met de hoogste kredietwaardigheid. Willen we Nederland AAA-klimaatbestendig houden dan is een nauwere samenwerking met de private sector nodig.”


Bekijk ook deze items