Tag: waterschap

De sturende waarde van een waterschap

Het hoogheemraadschap van Rijnland verkent in het rapport De Blauwe Lens zijn toekomstige positie en strategie. Dat is niet alleen bruikbaar voor het hoogheemraadschap, maar biedt ook voor anderen aanknopingspunten om waardegedreven te gaan werken. Niet in de laatste plaats professionals in de openbare ruimte.  Het watersysteem is in Nederland altijd al belangrijk geweest voor allerlei keuzes in de openbare ruimte - denk alleen maar aan het aanleggen van een dijk. Niet voor niets hebben we al sinds de dertiende…

Lees meer

De sturende waarde van een waterschap

Het hoogheemraadschap van Rijnland verkent in het rapport De Blauwe Lens zijn toekomstige positie en strategie. Dat is niet alleen bruikbaar voor…

Oproep Waterschap Limburg: houd water vast

Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) roepen boeren en tuinders op om de komende maanden zoveel mogelijk…

Waterschappen zuiveren meer rioolwater

Afgelopen jaar hebben de Nederlandse waterschappen meer rioolwater gezuiverd dan tijdens de vorige controle. Dit blijkt uit de vorige week…

Waterschap De Dommel herstelt beekdal Oude Strijper Aa

Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide ligt het beekdal Oude Strijper Aa. Het afgelopen…

Waterschap wil meer water bergen in Limburgse bodem tegen droogte

De hoge zandgronden in Noord- en Midden-Limburg gaan zwaarder gebukt onder droogte dan andere plekken in Limburg. Er valt minder…

Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met…

Romein Beton introduceert fiets- en voetgangersbrug

Verspreid over het land zijn enkele tienduizenden naoorlogse bruggen aan vervanging toe. Dit betekent dat er enorme investeringen opdoemen voor…

Rivier de Berkel wordt 2 kilometer langer door bochten

De rivier de Berkel in de Achterhoek krijgt deze zomer tussen Almen en Zutphen vijftien nieuwe bochten waardoor de rivier…

Haringvlietsluizen op een kier

In 2018 worden de Haringvlietsluizen op een kier gezet om te voldoen…

Investeren in waterschappen maakt einde aan crisis

Als het bedrijfsleven gaat samenwerken met waterschappen, kan Nederland uit de crisis komen. Dat stelden Peter Glas, voorzitter van de…