terug

Duurzame omheining voor binnenstedelijke bouwlocaties

Het belang van duurzaamheid op binnenstedelijke bouwlocaties neemt de laatste jaren steeds meer toe. Heras Mobile en Social Enterprise Groene Bouwhekken springen dan ook op deze ontwikkeling in, door gezamenlijk een duurzame omheining voor bouwlocaties te ontwikkelen. Het resultaat van hun samenwerking is het Combi-Wood bouwhek. Deze duurzame omheining reduceert niet alleen de overlast, maar verfraait ook de aanblik van de bouwlocaties.  

Duurzame omheining
Foto: ©Heras Mobile

Duurzame bouwlocatie en duurzaam bouwen

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat een duurzame bouwlocatie niet per se hetzelfde is als duurzaam bouwen. Bij duurzaam bouwen gaat het namelijk vooral over materiaal en energieverbruik, terwijl bij een duurzame bouwlocatie ook andere factoren een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan zicht, geluidsoverlast en eventuele omleidingen. Bij duurzame binnenstedelijke bouwplaatsen gaat het om 3 facetten: gebruikte middelen (materialen/energie), werkwijze en omgeving (overlast, participatie etc.).

Ruimte voor verbetering

In maart 2020 bleek uit onderzoek van Heras Mobile dat er nog steeds relatief beperkte aandacht is voor de duurzaamheid van bouwlocaties. Het bedrijf verrichtte hiervoor een steekproef onder 35 gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus en stichtingen. Hierbij gaven gemeentes en projectontwikkelaar zichzelf gemiddeld een matige 6,8 voor duurzaam bouwen. Er is dus ruimte voor verbetering, terwijl het belang van duurzame bouwlocaties toeneemt. Het aantal makkelijke realiseerbare bouwlocaties neemt immers af, waardoor we de komende jaren steeds vaker op complexere locaties zullen bouwen. Hier zal minder ruimte beschikbaar zijn en ook de bereikbaarheid zal hier slechter zijn.

Combi-Wood bouwhek

Heras Mobile en Groene Bouwhekken spelen in op deze behoefte met het zogenaamde Combi-Wood bouwhek. Deze duurzame omheining bestaat uit een robuust houten paneel en een open bouwhek met zeer fijne maas. Combi-Wood is hierdoor zeer geschikt om planten aan op te hangen, wat een aantrekkelijk groen straatbeeld oplevert.

Social Return On Investment

Daarnaast is het Douglas houten paneel PEFC-gecertificeerd en wordt het geproduceerd door mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt. Hiermee heeft het bouwhek ook een sociale impact. Verder verzorgen lokale instanties voor dagbestedingen de groenvoorzieningen van deze omheining. Met dit alles speelt het Combi-Wood bouwhek in op de ontwikkeling van SROI (Social Return On Investment), die de laatste jaren steeds nadrukkelijker laat gelden.


Bekijk ook deze items