terug

Een landelijke digitale basiskaart

Een uniforme digitale basiskaart voor iedereen is een stap dichterbij. Een uniforme digitale basiskaart voor iedereen is een stap dichterbij. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel basisregistratie grootschalige topografie (bgt). De bgt regelt de eenduidige vastlegging van topografische gegevens zoals de ligging van wegen, water, spoorlijnen, gebouwen en terreinen en wordt vanaf 1 januari 2016 de grootschalige topografische ondergrond van Nederland.

De bgt is bedoeld voor breed gebruik, zowel binnen als buiten de overheid en komt als open data beschikbaar. Met de bgt gaan organisaties die gebruik maken van topografische informatie hun grootschalige topografische gegevens op elkaar afstemmen en steeds op dezelfde basiskaart in beeld brengen. De eigen informatie wordt zo beter vergelijkbaar met de informatie van andere organisaties. Zo kan een bouwplan dat met de bgt als basiskaart wordt opgesteld gemakkelijk worden vergeleken met het bestemmingsplan, of met gegevens over de ligging van leidingen in de grond. Hierdoor wordt efficiënter gewerkt en wordt de kans op fouten verkleind. De basiskaart kan door iedereen gedownload worden.


Bekijk ook deze items