terug

Gemeente Best gaat openbare ruimte anders onderhouden

St. Odulphus kerk te Best (bron: Wikimedia Commons -
St. Odulphus kerk te Best (bron: Wikimedia Commons –

De Noord-Brabantse gemeente Best is van plan om het onderhoud van de openbare ruimte op een andere manier aan te pakken. Voortaan moeten beheer- en onderhoudswerkzaamheden alleen plaatsvinden als er sprake is van een duidelijke aantasting van het straatbeeld.

Afgelopen week heeft de gemeente Best het nieuwe Kwaliteitsplan openbare ruimte opgesteld. Hierin staat onder meer vastgelegd dat er in de winkelgebieden een minimum van beeldkwaliteitsniveau A geldt, terwijl de rest van de stad minstens in categorie B moet vallen. Best hanteert hiermee een ‘gemiddeld niveau’ voor de openbare ruimte, aangezien niveau B gelijk staat aan een rapportcijfer van 6 op een schaal van 1 tot 10.

In het kader van de crisis en de bezuinigingen kiest Best nu echter voor een andere aanpak om dit niveau te bereiken. Men gaat voortaan alleen beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren als het straatbeeld dit vereist, dus als het beeldkwaliteitsniveau onder het nagestreefde minimum dreigt te raken. Dit nieuwe systeem is daarmee minder intensief en zal naar verwachting dan ook een flinke kostenbesparing opleveren ten opzichte van de oude aanpak, waarbij werkzaamheden uitgevoerd werden volgens een vaste frequentie.

In de praktijk zal dit ‘beeldgericht werken’ onder meer grote gevolgen hebben voor de frequentie van het groenonderhoud. Zo zijn er bepaalde perioden in het jaar waarin het gras en onkruid door de weersomstandigheden minder snel groeit. Normaal gesproken zouden er dan toch volgens de vaste frequentie maai- en snoeiwerkzaamheden plaatsvinden, maar met het nieuwe systeem is dat niet langer het geval. Dan wordt het groenbeheer pas weer uitgevoerd als het onkruid een bedreiging gaat vormen voor het beeldkwaliteitsniveau.

Bron: Gemeente Best
Beeld: Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items