Tag: bezuinigingen

Gemeentelijke herindeling bespaart geen geld

Het kabinet wil een miljard euro per jaar gaan besparen door gemeentelijke herindeling. Maarten Allers en Bieuwe Geertsema van onderzoeksinstituut COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) schrijven echter dat dergelijke herindeling om financiële redenen zinloos is. Zelfs bij de kleinste gemeenten zou dit namelijk niet tot daling van uitgaven leiden. (meer…)

Lees meer

Gemeentelijke herindeling bespaart geen geld

Het kabinet wil een miljard euro per jaar gaan besparen door gemeentelijke herindeling. Maarten Allers en Bieuwe Geertsema van onderzoeksinstituut…

Veiligheid en levensduur brug niet alleen afhankelijk van geld

Maandag 14 oktober publiceerde brancheorganisatie Bouwend Nederland een lijst met door de bezuinigingen…

Gemeente Zaanstad realiseert bezuinigingen met QlikView

Gemeente Zaanstad heeft ter verbetering van de interne informatievoorziening gekozen voor een bedrijfsbrede uitrol van het business discovery-platform QlikView. Als…

Branchevereniging VHG reageert op Miljoenennota

De banen moeten vanuit het bedrijfsleven komen en het Kabinet moet alles op alles zetten om de banenmotor op gang…

CPB vreest gevolgen bezuinigingen

Volgens het Centraal Planbureau (CBP) kunnen de bezuinigingen en de overheveling van rijkstaken naar gemeenten een maatschappelijk nadelig gevolg hebben…

Dieptepunt in de architectenbranche

Naar aanleiding van het conjunctuuronderzoek van de Bond van Nederlandse Architecten…

Nieuw plan voor de woningmarkt

Wethouder Freek Ossel van de gemeente Amsterdam wil de woningmarkt weer op…

Inwoners Dordrecht willen geen bezuiniging op openbare ruimte

De inwoners van Dordrecht willen absoluut geen verdere…

Gemeenten stellen verkeerslichten niet goed af

Nederlandse gemeenten laten honderden miljoenen euro’s verloren gaan door hun verkeerslichten niet goed…

‘Slim transport als middel tegen afname voorzieningen’

Kleinere gemeenten zouden slimmer gebruik moeten maken van…