terug

Gemeentelijke herindeling bespaart geen geld

Gemeentelijke herindeling bespaart geen geld.Het kabinet wil een miljard euro per jaar gaan besparen door gemeentelijke herindeling. Maarten Allers en Bieuwe Geertsema van onderzoeksinstituut COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) schrijven echter dat dergelijke herindeling om financiële redenen zinloos is. Zelfs bij de kleinste gemeenten zou dit namelijk niet tot daling van uitgaven leiden.

Dat schrijven Allers en Geertsema in het vakblad ESB op vrijdag 27 juni 2014. COELO vergeleek de uitgaven per inwoner in de periode 2002-2013 in gemeenten die wel en gemeenten die niet werden heringedeeld. In geen van de gevallen leidde de herindeling tot een verandering van de gemeentelijke uitgaven.

Ondanks deze uitkomst deed COELO nader onderzoek naar bezuiniging door gemeentelijke herindeling. In sommige gemeenten zou dat namelijk toch een gunstige uitwerking kunnen hebben op de lokale bestedingen. Daaruit kwam naar voren dat gemeentegrootte in ieder geval niet van invloed is op het effect van herindeling op de uitgaven.

COELO onderzocht vervolgens of het samengaan van gemeenten van verschillende typen kan leiden tot hogere uitgaven. Een gemeente met goede sportvoorzieningen die samengaat met een gemeente die veel aan cultuur doet, zou namelijk baat kunnen hebben bij een herindeling van de uitgaven. COELO constateert echter dat ook in dit geval herindeling geen daling van de uitgaven op zou leveren.

Het volledige onderzoeksrapport van COELO is hier te vinden.


Bekijk ook deze items