terug

Gemeenten gebruiken straten steeds meer als waterberging

Cortenoeversebrug (N348) over de IJssel bij Zutphen.Het komt steeds meer voor dat gemeenten de straten gebruiken voor waterberging. Het is een goedkoop en efficiënt alternatief waardoor ook overloop van het riool wordt voorkomen. Door de klimaatverandering kampt men steeds vaker met hevige regenbuien en door de straten al het water te laten opvangen zullen de kelders bij mensen thuis ook niet zo vollopen.

Parkeergarages

Volgens Stichting RIONED, dat zorgdraagt voor de riolering en stedelijk waterbeheer, is er sprake van een voorzichtige tendens. Gemeenten bewerkstelligen de wateropvang op straat door bij regulier onderhoud geschikte wegen te verdiepen of hol te maken en verhoogde stoepen aan te leggen. Soms worden er zelfs pleinen en parkeergarages gebruikt om regenwater op te vangen.

Volle straat beter dan volle kelder

Hugo Gastkemper, directeur van RIONED, vindt het prachtig dat gemeenten op deze manier omgaan met klimaatverandering. “Het is een goedkope en efficiënte manier om water te bergen na een hoosbui. Je voorkomt veel problemen en vervuiling door riool-overstort”. Voor buurtbewoners zijn straten die vol water staan niet echt een probleem denkt Gastkemper. “Incidenteel begrijpen mensen heel goed dat je beter een beetje overlast op straat kunt hebben dan dat de kelder volloopt”.

Voorlichting

Ook moet er volgens Gastkemper voldoende voorlichting worden gegeven en de nodige maatregelen getroffen worden om de waterberging op straat zo probleemloos mogelijk te maken. “Als er een straat vol staat, sluit hem dan zoveel mogelijk af voor auto’s. Anders gaan ze er doorheen scheuren en worden passanten nat van de fonteinen’.

Bron: Binnenlands Bestuur


Bekijk ook deze items