Tag: waterberging

Metingen Kerb-IT: lokale infiltratie met positief effect openbaar groen

Kerb-IT is een waterinfiltrerend bandensysteem dat reguliere buien afvangt en laat infiltreren. Water dat op straat is gevallen kan langzaam worden afgegeven aan groenperken of boomwortels die onder het trottoir liggen. Op deze wijze wordt een groot deel van de natuurlijke waterkringloop op een slimme en eenvoudige manier hersteld. Na 1 jaar meten met bodemvochtsensoren is duidelijk te zien dat het systeem veel regenwater opvangt en door lokale omstandigheden ook…

Lees meer

Metingen Kerb-IT: lokale infiltratie met positief effect openbaar groen

Kerb-IT is een waterinfiltrerend bandensysteem dat reguliere buien afvangt en laat infiltreren. Water dat op straat is gevallen kan langzaam…

Rotterdam legt biodivers dak met waterberging aan op de Doelen

Het dak van concert- en congresgebouw de Doelen is bedekt met 2.581m² groen. Dat is net zo groot als 10…

Polderdak als alternatieve waterberging in stedelijke ruimte

Het Polderdak is het eerste dak…

Gemeenten gebruiken straten steeds meer als waterberging

Het komt steeds meer voor dat gemeenten de straten gebruiken voor waterberging. Het is een goedkoop en efficiënt alternatief waardoor…