terug

Green Deal Grond-Weg-Waterbouw

RecycleMet ingang van deze week worden projecten in de spoor-, grond, water- en wegenbouwsector aangepakt met de werkwijze van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw. Deze werkwijze zorgt ervoor dat opdrachtgevers bij verschillende projecten het oog op duurzaamheid houden. Hierdoor wordt er onder andere meer gedaan aan energiebesparing, leefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen.

Initiatiefnemers

De Green Deal Grond-Weg-Waterbouw is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur van Milieu en Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Defensie, ProRail en zeventien andere partijen om meer aandacht te geven aan duurzame innovatie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hoopt meerdere partijen over te halen om ook de werkwijze van Green Deal Grond-Weg-Waterbouw te hanteren. In het najaar is er een tweede kans om te tekenen voor de Green Deal.

De Aanpak Duurzaam GWW

Bij de werkwijze wordt gebruikgemaakt van De Aanpak Duurzaam GWW. Deze werkwijze staat geheel in het teken van duurzaamheid en het zoeken naar natuurvriendelijke oplossingen. Hierbij wordt hulp geboden door middel van verschillende middelen, zoals ambitieweb of CO2prestatieladder. Voor opdrachtgevers wordt het hierdoor makkelijker gemaakt om de werkwijze toe te passen op hun projecten.

People, Planet en Profit

Bij de werkwijze van Green Deal wordt rekening gehouden met drie aspecten: People, Planet en Profit. Deze drie aspecten worden vaker gebruikt als richtlijn voor duurzame ontwikkeling. People staat voor de mensen die bij het project betrokken zijn, zowel binnen als buiten de onderneming. Bij het aspect Planet wordt gekeken naar de gevolgen voor het milieu. Bij het laatste aspect Profit wordt er gekeken naar de economische effecten. Een combinatie van deze drie aspecten zorgt voor een duurzame en praktische werkwijze.

Bron: Rijksoverheid


Bekijk ook deze items