terug

Groene waterbuffers op het dak tegen regenwateroverlast in de stad

Door de klimaatverandering vinden er steeds meer heftige regenbuien plaats. Het riool kan al dat hemelwater dat in één keer valt vaak niet verwerken, met als gevolg dat straten blank staan, kelders onderlopen of water uit het riool spuit.

Hemelwateroverlast ontstaat voornamelijk in stedelijke gebieden. Door op platte daken gebruik te maken van waterbuffering kan in deze kwetsbare, dichtbebouwde gebieden regenwateroverlast worden beperkt. Speciaal voor dit probleem ontwikkelde Nophadrain het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem.

Nophadrain’s Waterbufferingsdaksysteem

De vegetatie en de vegetatiedragende laag van een extensief groendak houden regenwater vast en zorgen voor een vertraagde afvoer. De hoogte van de vegetatiedragende laag van een standaard sedumdak is echter gering, waardoor relatief weinig water wordt gebufferd. Om een hogere waterbuffer te bereiken op een zo licht mogelijke manier wordt in het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem gebruik gemaakt van substraatvervangende steenwolplaten met een hoge wateropslag en een licht gewicht. Pieter Wesselink, Sales Director bij Nophadrain, vertelt: “standaard bestaat een vegetatiedragende laag uit substraat. Wanneer die laag verhoogd wordt, neemt de waterbuffering toe, maar dit geldt ook voor de belasting op het dak. Maar vaak kan een standaard dakconstructie dergelijke hoge belasting helemaal niet aan. Omdat wij een lichtgewicht substraatvervanger inzetten, heeft ons systeem een zeer hoge waterbuffer (ca. 67 l/m2), maar het systeemgewicht blijft relatief laag (ca. 92kg/m2). Dit maakt ons waterbufferingsdaksysteem ook geschikt voor dakconstructies die beperkt belast kunnen worden”.

Onder de steenwolplaten ligt het ND 6+1v Drainagesysteem. Enerzijds slaat deze noppenfolie overtollig water uit de steenwolplaten op in de noppen (ca. 7,6l/m2). Anderzijds voert het drainagesysteem het teveel aan water van het dak af.

Meer biodiversiteit en verkoeling in de stad

Door de hoge waterbuffer kan naast sedum ook vegetatie met een grotere waterbehoefte, zoals wilde bloemen en siergrassen op een extensief groendak worden aangebracht. Dit vergroot niet alleen de biodiversiteit, maar zorgt er ook voor dat het verkoelend effect op de leefomgeving wordt vergroot. Neerslag wordt namelijk door de vegetatie omgezet in waterdamp. Hoe rijker de beplanting, hoe meer verkoeling.

Bron: www.nophadrain.nl/waterbuffering


Bekijk ook deze items