terug

IVN Natuureducatie: Groen als oplossing voor schade door extreme weersomstandigheden

IVN Natuureducatie stelt dat schade door extreme weersomstandigheden te beperken is. Meer groen maakt een belangrijk deel van de oplossing uit.

Schade

De uitgekeerde schade aan gebouwen en auto’s als gevolg van extreme weersomstandigheden bedraagt volgens het Verbond van Verzekeraars jaarlijks zo’n 277 miljoen euro. En als er niets verandert, dan kunnen de kosten als gevolg van de klimaatverandering nog flink gaan toenemen, zo waarschuwen de verzekeraars. Meer groen kan het tij keren. IVN Natuureducatie roept gemeenten daarom op om ook in tijden van economische krimp in groen te blijven investeren. Zo niet, dan lopen de kosten van klimaatverandering snel op.


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Meer groen

Het Verbond van Verzekeraars wil de schade, veroorzaakt door extreem weer of klimaatverandering, tegengaan of beter kunnen ondervangen. Meer groen maakt hierbij een belangrijk deel van de oplossing uit. Veel steden kampen door te veel steen in de zomer met hitte en op andere momenten met wateroverlast. De druk op riolen en daken is door extreme regenval groot, waardoor vaak waterschade ontstaat. Hiervoor is een groen dak bijvoorbeeld een ideale oplossing. Het neemt veel regenwater op, maar beperkt ook schade door UV-straling en is goed voor de luchtkwaliteit en biodiversiteit. Een heleboel vliegen in één klap dus.

Positieve effecten

Gelukkig maken steeds meer woonwijken en industrieterreinen gebruik van de kracht van groen. Zij beperken hiermee hitte en wateroverlast. Bovendien leidt dit tot nog veel meer positieve effecten: groen geeft ontspanning, is goed voor de gezondheid en voor de biodiversiteit. Willen we ervoor zorgen dat de schadekosten aan onze woningen en auto’s als gevolg van klimaatverandering niet verder oplopen, dan moet er dus echt flink worden geïnvesteerd in groen in de bebouwde kom.


Bekijk ook deze items